Prop. 121 L (2009-2010)

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Miljøverndepartementet

Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget