Prop. 121 L (2009-2010)

Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget