St.meld. nr. 7 (2007-2008)

Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet av 30. november 2007 om Statusrapport for Kvalitetsreformen i høgre utdanning, blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside