Et jevnere utdanningsløp

En ekspertgruppe har siden høsten 2022 sett på hvordan barnehager, skoler og SFO kan bidra til at alle barn og unge får like muligheter i livet, uavhengig av den bakgrunnen de har. Den 15.februar ble ekspertgruppens anbefalinger overlevert kunnskapsministeren.

Les dokumentet

Et jevnere utdanningsløp - Barnehage og skole/SFO som innsats mot ulikhet blant barn