Forord

Ekspertgruppen om betydningen av barnehage, skole og SFO for sosial utjevning og sosial mobilitet ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 17. januar 2023. Formålet var fremskaffe en oversikt over kunnskapen om, og vurderinger av hvilke endringer som bør gjøres, for at barnehager, skoler og SFO kan bidra mer til å jevne ut sosiale forskjeller og øke den sosiale mobiliteten. Ekspertgruppens oppnevnte medlemmer var syv forskere. Utredningen er et ledd i regjeringens mer generelle arbeid med sosial ulikhet.

Ekspertgruppen avgir med dette sin utredning.

Oslo, 15. februar 2024

Katrine Vellesen Løken (leder)

Astrid Marie Jorde Sandsør

May Britt Drugli

Håkon Leiulfsrud

Manudeep Bhuller

Ingunn Størksen

Fartein Ask Torvik

Marte Rønning
(sekretariatsleder)

Erlend Magnussen Fleisje

Ferdinand Andreas Mohn

Til forsiden