Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Utredning for Boligutvalget

Asplan Viak og Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet gjennomført en evaluering av etableringstilskuddet og tilpasningstilskuddet.