Evaluering av tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Utredning for Boligutvalget

Asplan Viak og Agenda Kaupang har på oppdrag for Kommunal- og regionaldepartementet gjennomført en evaluering av etableringstilskuddet og tilpasningstilskuddet.