Foreleggelse av saker for Regjeringsadvokaten

Til innholdsfortegnelse

Forord

Regjeringsadvokatens oppgave er å føre rettssaker for staten og gi juridiske råd til statlige organer.

Retningslinjene er veiledende for hvordan rettssaker og rådgivingssaker skal forelegges for Regjeringsadvokaten. De redegjør også for rollefordelingen mellom oppdragsgiver og Regjeringsadvokaten i forbindelse med forberedelse og gjennomføring av hovedforhandlinger og eventuelle ankerunder. Formålet er å sikre felles praksis og en effektiv saksavvikling hos begge parter.

Heftet er bare tilgjengelig i elektronisk versjon.

Anne Nafstad Lyftingsmo

regjeringsråd

ajourført april 2022

Innholdsfortegnelse