Gjennomføring av anbud i forbindelse med forpliktelse til offentlig tjenesteytelse

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 07.01.2005

  • Høringsfrist: 07.01.04
  • Nytt i høringssaken: