Grenseflategjennomgang

Rapport fra Oxford Research AS

En vurdering av grenseflatene mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og fylkeskommunenes rolle innenfor næringsutvikling.

Nærings- og fiskeridepartementet engasjerte høsten 2015 Oxford Research AS, som i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse, som har utført en vurdering av grenseflatene mellom Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Siva og fylkeskommunenes rolle innenfor næringsutvikling.

Konsulentenes hovedfunn var at det stort sett er klar ansvarsdeling mellom virkemiddelaktørene. Konsulentene mente imidlertid at det er uheldig overlapp mellom rådgivningstjenester som blir tilbudt av henholdsvis Innovasjon Norge og innovasjonsselskapene, der Siva er medeier

 

Les hele rapporten her:
Grenseflategjennomgang_endelig rapport.pdf (PDF 3MB)