Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til ny forskrift om fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Det skal innføres en permanent modell for fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra 2018.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.11.2017