Høring - forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet foreslår endringer i forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.08.2010

Resultat:

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet sendte 5. mai 2010 på høring et forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning. Som en del av høringen legges det også fram forslag til en tredje versjon av Referansekatalogen. Høringsfristen er 6. august 2010.

Sakens dokumenter er tilgjengelig via menypunktene over.

 

Vedlegg:
Utkast til tredje versjon av Referansekatalog for IT-standarder i offentlig sektor