Høring - forslag til nytt regelverk for kassasystemer

Resultat: Fremmet i Prop. 120 LS (2014-2015).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2012