Høring - utkast til forskrift om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Fornyings-, administrasjons og kirkedepartementet har sendt på høring et forslag om endringer i forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 for samarbeid ved omsetning av bøker. Høringsfrist: 15. oktober 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2010