Høring - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Kulturdepartementet sender med dette på høring to rapporter som utreder mulige konsekvenser ved en eventuell lisensordning for pengespill.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.12.2015