Høringer

Høring - utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill

Kulturdepartementet sender med dette på høring to rapporter som utreder mulige konsekvenser ved en eventuell lisensordning for pengespill.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2015

Vår ref.: 15/2254

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Høringen er åpen også for andre enn de som står på høringslisten.

Høringsfristen er 1. desember 2015.

Med hilsen                                                                        

Nina Økland (e.f.)
ekspedisjonssjef

Astrid Zachariassen
seniorrådgiver

Departementene
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Statsministerens kontor
Utenriksdepartementet
 
Offentlige etater og enheter
Datatilsynet
Finanstilsynet
Fylkeskommunene
Helsedirektoratet
Hjelpelinjen For Spilleavhengige
Kommunesektorens organisasjon
Korus-Øst
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Lotterinemnda
Medietilsynet
 
Andre
Actis
ADHD Norge
Akan
Amnesty International Norge
Antidoping Norge
Astma- og allergiforbundet
Autismeforeningen
Barnekrefftforeningen
Betsson
Blå Kors Senter
Bransjeforeningen for samfunnsnyttig lotterivirksomhet
Brystkreftforeningen
Care Norge
Caritas Norge
Cerebral Parese-foreningen
Cherry Group
ComeOn
De 10 Humanitære AS
Den Norske Kreftforening
Den Norske Turistforening
Diabetesforbundet
Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering
European Gaming and Betting Association (EGBA)
Expekt
Flyktninghjelpen
Forbrukerombudet
Forbundet mot rusgift
Foreningen for hjertesyke barn
Foreningen for muskelsyke
Foreningen for voksne med medfødt hjertefeil
Framtiden i våre hender
Frivillighet Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Greenpeace Norge
Guts
Harry Benjamin ressurssenter
Hest og Helse
Hørselshemmedes landsforbund
IKT Norge
Korpsnett Norge
Kulturrådet
Landsforbundet mot stoffmisbruk
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsning
Landsforeningen For Nyrepasienter Og Transplanterte
Landsforeningen for Polioskadde
Landsforeningen Uventet Barnedød
Landsrådet For Norske Ungdomsorganisasjoner
Leger uten grenser
Mental Helse
Mercy Ships Norge
Miljøagentene
Mr Green
Multippel Sklerose forbundet
Myalgisk encefalopatinettveket i Norge (MENIN)
Nasjonalforeningen for Folkehelsen
NHO
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges bedriftsidrettsforbund
Norges Bingo- og lotteriforbund
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Norges Idrettsforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Kfuk-Kfum
Norges kvinne og familieforbund
Norges Miljøvernforbund
Norges Naturvernforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
NORILCO
Norsk epilepsiforbund
Norsk Folkehjelp
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Foreldrelag For Funksjonshemmede
Norsk Forening For Spillproblematikk
Norsk Musikkråd
Norsk Psoriasisforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Rikstoto
Norsk Teaterråd
Norsk Tipping AS
Norske kvinners sanitetsforening
Norske Redningshunder
Plan Norge
Redd Barna
Redningsselskapet
Regnskogsfondet
Remote Gambling Association (RGA)
Right to Play
Rådet for Psykisk Helse
Spillavhengighet - Norge
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen SOS Barnebyer Norge
Teknologirådet
Tippekommisjonærenes Landsforening
Unibet
Unicef Norge
WWF - Norge