Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Departementet foreslår å gjeninnføre bydelsmedier som egen tilskuddskategori og å innføre «kommunedelsmedium» som ny tilskuddskategori.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.08.2020

Vår ref.: 19/4548

Høring - Endringer i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Høringsbrevet som PDF-fil

Kulturdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 25. mars 2014 nr. 332 om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier.

Departementet foreslår å gjeninnføre bydelsmedier som egen tilskuddskategori og å innføre «kommunedelsmedium» som ny tilskuddskategori. Endringene som foreslås omfatter §2, §4 og §9 som regulerer henholdsvis definisjoner, vilkår knyttet til opplag, utgivelseshyppighet og konkurranseposisjon, og beregning av tilskudd. Samtidig foreslår departementet å oppheve midlertidig forskrift av 15. oktober 2019 nr. 1374 om produksjonstilskudd til bydelsmedier.

Høringsfristen er 28. august 2020.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova, og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Øyvind Christensen (e.f.)
avdelingsdirektør

Tove Laurhammer Tennbakk
seniorrådgiver

 

Akers Avis Groruddalen

Aller Media AS

Amedia

Bygdebladet

Eikerbladet

Fjordenes Tidende

Fritt Ord

Hegnar Media

KS - Kommunenesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon

Landslaget for lokalaviser

Mediebedriftenes Landsforening

Medieklagenemnda

Medietilsynet

Mentor medier

Nordre - Lokalavisa for Haram og Sandøy

Nordstrands Blad

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Oslo kommune

Polaris media

Røyken og Hurums Avis

Schibsted ASA

Ytringen Avis AS

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og familiedepartementet

Finansdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Statsministerens kontor

Utenriksdepartementet