Høringer

Høring av NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring NOU 2019: 14 Tvangsbegrensningsloven – Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.12.2019

Viser 1-100 av 284 treff.

  • Side 1 av 3
  • Side 1 av 3