Høring - forslag om endring i samelovens kapittel 3

Departementet foreslår blant annet en endring der det ikke lenger direkte i loven fastslås hvilke kommuner som utgjør området for samisk språk, men at Kongen i stedet gis myndighet til å avgjøre hvilke kommuner som skal komme inn under forvaltningsområdet. Ot.prp. fremmes høsten 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.03.2004

Departementet foreslår blant annet en endring der det ikke lenger direkte i loven fastslås hvilke kommuner som utgjør området for samisk språk, men at Kongen i stedet gis myndighet til å avgjøre hvilke kommuner som skal komme inn under forvaltningsområdet. 
Ot.prp. fremmes høsten 2004.