Høring - forslag om innføring av særskilte skatteregler for lån av finansielle instrumenter

Resultat: Ot.prp. nr. 42 (2002-2003)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: