Høring- Forslag til endring i ekomloven og ekomforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2006

Abelia

Agder Energi

Alcatel Norway AS

BaneTele

BKK Marked AS

Broadwave Communications AS

Broadnet Norge AS

Brukerklagenemda

Cisco Systems Norge

Consorte Norge AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Eforum.no

El- og IT forbundet

Elektronikkbransjens servicekontor AS

Elektronikkforbundet

Ericsson AS

Findexa

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsvarets tele- og datatjeneste

Funksjonshemmedes Fellesforbund

IKT-Norge

Informasjonsteknologinæringens Forening

Institutt for informatikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for rettsinformatikk

IBM Norge AS

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lyse Tele AS

MCI Worldcom AS

Microsoft Norge AS

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

NBBL

Network computing spectrum AS

NEMKO

Nera AS

NetCom GSM AS

NextGenTel AS

Nokia Norge

Nordisk Mobiltelefon AS

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Rikskringkasting

Norsk Senter for InformasjonsSikring (NorSIS)

Norkring

Norsk Romsenter

NORTIB

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Orkla ASA

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Powertech Information Systems

P4 Radio Hele Norge

Schibsted ASA

Siemens AS

Skype Communications

TDC Song

Teleforum

Telefunkforum

Tele2 Norge AS

Telenor AS

Teleplan AS

Teletopia AS

Telio Telecom AS

TV2 AS

TV4 – Nordisk Televisjon AS

TV3 AS

TVNorge As

UNINETT

UPC

Ventelo

Wicom Communications AS

Worldcom AS