Høring- Forslag til endring i ekomloven og ekomforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 02.10.2006

  • Høringsfrist: 02.10.06

Abelia

Agder Energi

Alcatel Norway AS

BaneTele

BKK Marked AS

Broadwave Communications AS

Broadnet Norge AS

Brukerklagenemda

Cisco Systems Norge

Consorte Norge AS

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dataforening

Eforum.no

El- og IT forbundet

Elektronikkbransjens servicekontor AS

Elektronikkforbundet

Ericsson AS

Findexa

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forsvarets Forskningsinstitutt

Forsvarets tele- og datatjeneste

Funksjonshemmedes Fellesforbund

IKT-Norge

Informasjonsteknologinæringens Forening

Institutt for informatikk

Institutt for medier og kommunikasjon

Institutt for rettsinformatikk

IBM Norge AS

Konkurransetilsynet

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Lyse Tele AS

MCI Worldcom AS

Microsoft Norge AS

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM)

NBBL

Network computing spectrum AS

NEMKO

Nera AS

NetCom GSM AS

NextGenTel AS

Nokia Norge

Nordisk Mobiltelefon AS

Norsk Kabel-TV forbund

Norsk Rikskringkasting

Norsk Senter for InformasjonsSikring (NorSIS)

Norkring

Norsk Romsenter

NORTIB

NTNU

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringslivets Sikkerhetsråd

Orkla ASA

Post- og teletilsynet

Posten Norge AS

Powertech Information Systems

P4 Radio Hele Norge

Schibsted ASA

Siemens AS

Skype Communications

TDC Song

Teleforum

Telefunkforum

Tele2 Norge AS

Telenor AS

Teleplan AS

Teletopia AS

Telio Telecom AS

TV2 AS

TV4 – Nordisk Televisjon AS

TV3 AS

TVNorge As

UNINETT

UPC

Ventelo

Wicom Communications AS

Worldcom AS

Advokatforeningen

Høringsuttalelse

BaneTele

Høringsuttalelse

Barne- og likestillingsdepartementet

Høringsuttalelse

Bisnode

Høringsuttalelse

Brukeklagenemnda

Høringsuttalelse

Dataforeningen

Høringsuttalelse

Datatilsynet

Høringsuttalelse

EL & IT forbundet

Høringsuttalelse

Forbrukerombudet

Høringsuttalelsevedlegg 1vedlegg 2

Forbrukerrådet

Høringsuttalelse

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsuttalelse

Forsvarets Forskningsinstitutt

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse 2

Landsorganisasjonen i Norge

Høringsuttalelse

Legal Team Advokatfirma

Høringsuttalelse

NetCom

Høringsuttalelse

NorSIS

Høringsuttalelse - vedlegg

Nortib

Høringsuttalelse

Politidirektoratet

Høringsuttalelse

Politiets sikkerhetstjeneste

Høringsuttalelse

Post- og teletilsynet

Høringsuttalelse

Steenstrup Stordrange

Høringsuttalelse - vedlegg

TDC Song

Høringsuttalelse

Tele 2

Høringsuttalelse

Telenor

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Telfo

Høringsuttalelse

UNINETT Norid

Høringsuttalelse

UPC

Høringsuttalelse