Høring - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.01.2004

  • Forskrift om kringkasting ligger på Lovdatas sider