Høring - Forslag til endringer i forskrift om kvoteordningen for melk

Forskrift om endring av forskrift om kvoteordningen for melk Fastsatt 19.09.06 og 29.10.07

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.08.2006