Høring Forslag til endringer i lov om utdanningsstøtte rentebelastning

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utdanningsstøtteloven. Kunnskapsdepartementet foreslår blant annet at det for særlige ordninger kan beregnes renter av utdanningslån under utdanningen dersom dette er fastsatt av Stortinget. Bakgrunnen for forslaget er arbeidet med å utvikle en ny ordning for lån til korte og fleksible utdanningstilbud, der lånet etter planen skal belastes med renter fra utbetalingstidspunktet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.12.2023

Vår ref.: 23/4748

Høring Forslag til endringer i lov om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag om endringer i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte (utdanningsstøtteloven).

Det foreslås en endring i lovens § 9 som medfører at det for særlige ordninger kan beregnes renter av utdanningslån under utdanningen dersom dette er fastsatt av Stortinget. Bakgrunnen for forslaget er arbeidet med å utvikle en ny ordning for lån til korte og fleksible utdanningstilbud, der lånet etter planen skal belastes med renter fra utbetalingstidspunktet. Det foreslås også mindre endringer i § 10.

Frist for å sende inn høringssvar er 15. desember 2023.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no www.regjeringen.no/id2999413.

Med hilsen

Therese Sofie Aasen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                            Ellen Carine Smogeli
                                                                            fagdirektør

 • Abelia
 • Agder fylkeskommune
 • Agder kunstfagskole
 • Akademikerforbundet
 • Akademikerne
 • Alta kommune 
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Vestland
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektenes Fagforbund
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Asker Kunstfagskole
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Astrologiskolen Herkules AS
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Berlevåg kommune
 • Beverage Academy AS
 • Bibliotekarforbundet
 • Bårdar Akademiet AS
 • Båtsfjord kommune
 • CAE Oslo Aviation Academy AS
 • Centric IT Academy
 • Datatilsynet
 • Den Norske Jordmorforening
 • Den norske legeforening
 • Den norske tannlegeforening
 • Den norske veterinærforening
 • Designinstituttet
 • Det norske Diakonforbund
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Din Kompetanse AS
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Econa
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • European Helicopter Center AS
 • Fagforbundet
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen AOF Norge
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Agder
 • Fagskolen i Møre og Romsdal
 • Fagskolen i Nord
 • Fagskolen i Vestfold og Telemark
 • Fagskolen i Vestland
 • Fagskolen i Viken
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Kristiania
 • Fagskolen RogalandF
 • Fellesorganisasjonen
 • Fellesorganisasjonen
 • Finansdepartementet
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Fleksibel utdanning Norge
 • Folkehøgskolerådet
 • Folkeuniversitetets Fagskole AS
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen
 • Forskerforbundet
 • Forsvarsdepartementet
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
 • Gamvik kommune
 • Gokstad Akademiet AS
 • Hald Internasjonale Senter
 • Hammerfest kommune
 • Handelshøyskolen BI
 • Hasvik kommune
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen for grøn utvikling
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Idéfagskolen
 • Imageakademiet
 • Innlandet fylkeskommune
 • Institutt for helhetsmedisin
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Interesseorganisasjonen for Kommunal Voksenopplæring ved Vibeche Holte
 • International Stunt Academy as
 • Juridisk rådgivning for kvinner
 • Jushjelpa i Midt-Norge
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Jusshjelpa i Nord-Norge
 • Justis- og beredskapsdepartementet
 • Jusutdanning AS
 • Karasjok kommune
 • Karlsøy kommune
 • Kautokeino kommune
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT
 • Kristne Friskolers Forbund
 • KRM Tekniske Fagskole AS
 • KS
 • Kultur- og likestillingsdepartementet
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Kvænangen kommune
 • Kåfjord kommune
 • Landbruks- og matdepartementet
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Lebesby kommune
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Loppa kommune
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Lyngen kommune
 • Lærernes Yrkesforbund
 • Medlearn AS
 • Menighetsbibelskolen
 • Menko Undervisning AS
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikernes fellesorganisasjon
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Måsøy kommune
 • Naturviterne
 • Nesseby kommune
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nordkapp kommune
 • Nordreisa kommune
 • Nord studentsamskipnad
 • Nord universitet
 • Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning
 • Nordland Fagskole
 • Nordland fylkeskommune
 • Norges arktiske studentsamskipnad
 • Norges Fagakademi AS
 • Norges Farmaceutiske Forening
 • Norges Friluftsfagskole AS
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges Handikapforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges Juristforbund
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk barnebokinstitutt
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk fagskole for lokomotivførere
 • Norsk fosterhjemsforening
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Fysioterapeutforbund
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Havbruksfagskole AS
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk Lektorlag
 • Norsk Manuellterapeutforening
 • Norsk Montessoriforbund
 • Norsk psykologforening
 • Norsk Radiografforbund
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norsk Sykepleierforbund
 • Norsk tjenestemannslag
 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund
 • NORTRAIN Norwegian Drilling Academy AS
 • NSKI Høyskole
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Olje- og energidepartementet
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • OSM Aviation Academy AS
 • Parat
 • Pilot Flight Academy AS
 • Porsanger kommune
 • Presteforeningen
 • Riksrevisjonen
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Sametinget
 • Samferdselsdepartementet
 • Samfunnsviterne
 • Samfunnsøkonomene
 • Samisk høgskole
 • Samisk videregående skole
 • Samordna opptak
 • Skattedirektoratet
 • Skjervøy kommune
 • Skolelederforbundet
 • Skolenes landsforbund
 • Storfjord kommune
 • Skrivekunstakademiet
 • STAFO
 • Statens lånekasse for utdanning
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statsforvaltaren i Møre og Romsdal
 • Statsforvaltaren i Rogaland
 • Statsforvaltaren i Vestland
 • Statsforvalteren i Agder
 • Statsforvalteren i Innlandet
 • Statsforvalteren i Nordland
 • Statsforvalteren i Oslo og Viken
 • Statsforvalteren i Troms og Finnmark
 • Statsforvalteren i Trøndelag
 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
 • Steinerhøyskolen
 • Steinerskoleforbundet
 • Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond
 • Studentsamskipnaden i Agder
 • Sør-Varanger kommune
 • Ålesund og Trondheim Studentsamskipnaden i Gjøvik
 • Studentsamskipnaden i Indre Finnmark
 • Studentsamskipnaden i Innlandet
 • Studentsamskipnaden i Molde
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • Studentsamskipnaden i Volda
 • Studentsamskipnaden i Østfold
 • Studentsamskipnaden i Ås
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Tana kommune
 • Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • UNINETT AS
 • Unio
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Utdanningsdirektoratet
 • Utdanningsforbundet
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • Vadsø kommune
 • Vardø kommune
 • Velferdstinget i Agder
 • Ålesund og Trondheim Velferdstinget i Gjøvik
 • Velferdstinget i Oslo og Akershus
 • Velferdstinget i Stavanger
 • Velferdstinget Vest
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • Voksenopplæringsforbundet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ålesund kunstfagskole