Høring - NOU 2006:16 - Strukturvirkemidler i fiskeflåten

Høringsfrist: 2. oktober 2006. (utsatt til 10. oktober 2006)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: