Høring om endringer i arbeidsmiljøloven mv.

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i arbeidsmiljøloven om styrket håndheving av innleie- og likebehandlingsreglene. Forslaget inneholder også forslag til en endring i arbeidsmarkedsloven.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.09.2019