Høring - utkast til endringer i forskrift til lov 14. desember 1956 nr. 4 om avgift på offentlig framføring av utøvende kunstneres prestasjoner m.v.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.11.2003


ABM-utvikling

Fond for utøvende kunstnere

FONO

GramArt

GRAMO

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

IFPI Norge

LO – Landsorganisasjonen i Norge

Musikernes fellesorganisasjon

NHO – Næringslivets Hovedorganisasjon

Norsk Bibliotekforening

Norsk Forbund for Lokal-tv (NFL)

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Skuespillerforbund

Norske Dansekunstnere

NORWACO

NRK

Reiselivsbedriftenes Landsforening

TONO

TV 2 AS

Utdannings- og forskningsdepartementet


Følgende har ingen merknader:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Barne- og familiedepartementet

BONO

Den norske Forleggerforeningen

Fiskeridepartementet

Forsvarsdepartementet

Helsedepartementet

Justis- og politidepartementet

Kopinor

Landbruksdepartementet

Nasjonalbiblioteket

Nasjonalgalleriet

Norsk filminstitutt

Norsk Presseforbund

Norsk Videogramforening

Norske Filmregissører

Nærings- og handelsdepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

YS – Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund