Høring - utkast til endringer i forskrift om lokalfjernsyn på NRK2-bakkesendere

Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2004.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.01.2004

Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2004.