Høring - Vilkår for familiegjenforening - forslag til endringer i Utlendingsforskriften

Høringsfrist 19. desember 2003

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.12.2003


Høringsuttalelser

Departementene

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ingen merknader

Barne- og familiedepartementet

Fiskeridepartementet

Ingen merknader

Forsvarsdepartementet

Helsedepartementet

Ingen merknader

Justis- og politidepartementet

Kultur- og kirkedepartementet

Landbruksdepartementet

Ingen merknader

Miljøverndepartementet

Ingen merknader

Nærings- og handelsdepartementet

Ingen merknader

Samferdselsdepartementet

Ingen merknader

Sosialdepartementet

Ingen merknader

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ingen merknader

Utenriksdepartementet

Andre

Barneombudet

Datatilsynet / vedlegg

Den norske advokatforeningen

Den norske kirke – Bjørgvin biskop

Flyktningerådet

Handelens og servicenæringens Hovedorganisasjon

Ingen merknader

Human Rights Service

Juridisk rådgivning for kvinner

Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Likestillingsombudet

Mellomkirkelig råd Den norske kirke

MIRA Senteret

Norges Røde Kors

Norsk organisasjon for asylsøkere

Norsk psykologforening

Oslo katolske bispedømme

Politidirektoratet /
vedlegg 1 / vedlegg 2 / vedlegg 3

Politiets Fellesforbund

Ingen merknader

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Avgir ikke høringsuttalelse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Senter mot etnisk diskriminering

UNHCR Stockholm

Utlendingsdirektoratet