Høringsuttalelser - NOU 2006: 2 Staten og Den norske kirke - mellomnivå

Resultat av høringen: I januar 2006 overleverte Gjønnes-utvalget sin utredning til kultur- og kirkeminister Trond Giske. Utredningen ble sendt på bred høring, og det kom inn 2500 høringsuttalelser. 10. april 2008 presenterte statsråd Giske et bredt politisk forlik om det framtidige forholdet mellom stat og kirke. Dagen etter la regjeringen fram Stortingsmelding nr. 17 (2007-2008) om staten og Den norske kirke. I samsvar med det politiske forliket inneholdt meldingen en rekke forslag som vil gi løsere bånd mellom stat og kirke. Et viktig element i forliket er at det skal gjennomføres en demokratireform i Den norske kirke. Demokratireformen skal ta utgangspunkt i innstillingen som ble avgitt 13. mai 2008 av en arbeidsgruppe ledet av prost Trond Bakkevig. Utredningen inneholder forslag om økt bruk av direkte valg i Den norske kirke, etablering av reelle valgalternativer og kirkevalg samtidig med offentlig valg.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.12.2006

Høringssvar fra bispedømmeråd og biskoper

Agder og Telemark biskop

Agder og Telemark bispedømmeråd

Bjørgvin biskop og bispedømmeråd (felles uttalelse)

Bjørgvin bispedømmeråd (tidligere brev -- med utfylt spørreskjema)

Borg biskop og bispedømmeråd (felles uttalelse)

Hamar biskop

Hamar bispedømmeråd

Møre biskop

Møre bispedømmeråd

Nidaros biskop

Nidaros bispedømmeråd

Nord-Hålogaland biskop

Nord-Hålogaland bispedømmeråd

Oslo biskop

Oslo bispedømmeråd

Stavanger biskop

Stavanger bispedømmeråd

Sør-Hålogaland bispedømmeråd

Tunsberg biskop og bispedømmeråd

Høringssvar fra proster

Domprosten i Bergen

Domprosten i Fredrikstad

Domprosten i Nidaros

Domprosten i Stavanger

Domprosten i Tromsø

Domprosten i Tønsberg

Døveprosten

Prosten i Alta

Prosten i Arendal

Prosten i Arna og Åsane

Prosten i Aust-Nedenes

Prosten i Austre Sunnmøre

Prosten i Aust-Telemark

Prosten i Byåsen

Prosten i Bærum

Prosten i Dalane

Prosten i Drammen

Prosten i Eiker

Prosten i Fana

Prosten i Follo

Prosten i Fosen

Prosten i Gauldal

Prosten i Hadeland og Land

Prosten i Hallingdal

Prosten i Hardanger og Voss

Prosten i Heimdal

Prosten i Indre Finnmark

Prosten i Indre Helgeland

Prosten i Indre Nordmøre

Prosten i Indre Romsdal

Prosten i Indre Sogn

Prosten i Indre Troms

Prosten i Jæren

Prosten i Karmøy

Prosten i Kongsberg

Prosten i Larvik

Prosten i Lister

Prosten i Midhordland

Prosten i Molde

Prosten i Namdal

Prosten i Nedre Romerike

Prosten i Nordfjord

Prosten i Nord-Gudbrandsdal

Prosten i Nord-Helgeland

Prosten i Nord-Innherad

Prosten i Nord-Jarlsberg

Prosten i Nordre Aker

Prosten i Nordre Ryfylke

Prosten i Nordre Sunnmøre

Prosten i Nord-Troms

Prosten i Nord-Østerdal

Prosten i Nærøy

Prosten i Ofoten: dok. 1; dok. 2

Prosten i Orkdal

Prosten i Sandefjord

Prosten i Sandnes

Prosten i Sarpsborg

Prosten i Senja

Prosten i Skien

Prosten i Stjørdal

Prosten i Strinda

Prosten i Sunnfjord og dokument 2

Prosten i Søndre Aker

Prosten i Søre Ryfylke

Prosten i Søre Sunnmøre

Prosten i Sør-Gudbrandsdal

Prosten i Sør-Helgeland

Prosten i Sør-Innherad

Prosten i Sør-Østerdal

Prosten i Trondenes

Prosten i Tungenes

Prosten i Varanger

Prosten i Vesterålen

Prosten i Vesthordland

Prosten i Vest-Telemark

Prosten i Ytre Stavanger

Prosten i Østre Borgesyssel

Prosten i Øvre Romerike