Lov om europeiske samvirkeforetak

Frist 22.12.05

Justisdepartementet har sendt et forslag til ny lov om europeiske samvirkeforetak på høring. Forslaget tar sikte på å gjennomføre en rådsforordning om vedtektene for europeiske samvirkeforetak (SCE-foretak) i norsk rett. (28.09)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.12.2005

  • Høringsfrist: 22.12.2005