Meld. St. 37 (2012–2013)

Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Miljøverndepartementet

tilrår:

Tilråding fra Miljøverndepartementet 26. april om Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Nordsjøen og Skagerrak (forvaltningsplan) blir sendt Stortinget.

Til forsiden