Meld. St. 1 (2017–2018)

Nasjonalbudsjettet 2018

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 29. september 2017 om Nasjonalbudsjettet 2018 blir sendt Stortinget.

Til forsiden