Meld. St. 1 (2019–2020)

Nasjonalbudsjettet 2020

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 27. september 2019 om Nasjonalbudsjettet 2020 blir sendt Stortinget.

Til forsiden