Meld. St. 1 (2022–2023)

Nasjonalbudsjettet 2023

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Finansdepartementet 30. september 2022 om Nasjonalbudsjettet 2023 blir sendt Stortinget.

Til forsiden