Meld. St. 16 (2016–2017)

Kultur for kvalitet i høyere utdanning

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 27. januar 2017 om Kultur for kvalitet i høyere utdanning blir sendt Stortinget.

Til forsiden