Meld. St. 18 (2014-2015)

Konsentrasjon for kvalitet— Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren

Til innholdsfortegnelse

Forkortelser

Statlige høyskoler

HiB

Høgskolen i Bergen

HBV

Høgskolen i Buskerud og Vestfold

HiG

Høgskolen i Gjøvik

HiH

Høgskolen i Harstad

HiHe

Høgskolen i Hedmark

HiL

Høgskolen i Lillehammer

HiN

Høgskolen i Narvik

HiNe

Høgskolen i Nesna

HiNT

Høgskolen i Nord-Trøndelag

HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus

HiSF

Høgskolen i Sogn og Fjordane

HiST

Høgskolen i Sør-Trøndelag

HiT

Høgskolen i Telemark

HiVo

Høgskolen i Volda

HiØ

Høgskolen i Østfold

HiÅ

Høgskolen i Ålesund

HSH

Høgskolen Stord/Haugesund

SH

Samisk høgskole

Statlige vitenskapelige høyskoler

AHO

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

HiM

Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

NHH

Norges handelshøyskole

NIH

Norges idrettshøgskole

NMH

Norges musikkhøgskole

Kunsthøyskoler

KHiB

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

KHiO

Kunsthøgskolen i Oslo

Universiteter

NMBU

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

UiA

Universitetet i Agder

UiB

Universitetet i Bergen

UiN

Universitetet i Nordland

UiO

Universitetet i Oslo

UiS

Universitetet i Stavanger

UiT

Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Private vitenskapelige høyskoler

MF

Det teologiske Menighetsfakultet

BI

Handelshøyskolen BI

MHS

Misjonshøgskolen

Private høyskoler – institusjonsakkrediterte

ATH

Ansgar Teologiske Høgskole

BDM

Barratt Due Musikkinstitutt

BA

Bergen Arkitekthøgskole

CK

Campus Kristiania – Markedshøyskolen

EH

Den norske Eurytmihøyskole

DH

Diakonhjemmet høgskole

DMMH

Dronning Mauds Minne Høgskole

FIH

Fjellhaug internasjonale Høgskole

HDH

Haraldsplass diakonale høgskole

HB

Høgskolen Betanien

HD

Høgskolen Diakonova

HLB

Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling

HLT

Høgskolen for ledelse og Teologi

LD

Lovisenberg diakonale høgskole

NLA

NLA Høgskolen

ND

Norges Dansehøyskole

RS

Rudolf Steinerhøyskolen

WH

Westerdals Høyskole – Oslo School of Arts, Communication and Technology

Til dokumentets forside