Meldinger til Stortinget

Meld. St. 2 (2021–2022)

Revidert nasjonalbudsjett 2022

Les dokumentet

Følg meldingen på Stortinget