Meld. St. 2 (2021–2022)

Revidert nasjonalbudsjett 2022 — Foreløpig utgave

Følg meldingen videre på www.stortinget.no