Meld. St. 21 (2016–2017)

Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 24. mars 2017 om Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen blir sendt Stortinget.

Til forsiden