Meld. St. 24 (2015–2016)

Familien – ansvar, frihet og valgmuligheter

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og likestillingsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Barne- og likestillingsdepartementet 15. april 2016 om familien – ansvar, frihet og valgmuligheter blir sendt Stortinget.

Til dokumentets forside