Meld. St. 3 (2023–2024)

Statsrekneskapen 2023

Les dokumentet

Vidare behandling av saka

Følg meldinga på Stortinget