Meld. St. 4 (2015–2016)

Bedre skatt — En skattereform for omstilling og vekst

Les dokumentet

Følg meldingen videre på www.stortinget.no