Meld. St. 4 (2015–2016)

Bedre skatt — En skattereform for omstilling og vekst

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget