Meld. St. 4 (2018–2019)

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kunnskapsdepartementet 5. oktober 2018 om langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019–2028 blir sendt Stortinget.

Til forsiden