Meld. St. 9 (2022–2023)

Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet — Så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig

I stortingsmeldingen om nasjonal kontroll og digital motstandskraft redegjør regjeringen for behovet for en helhetlig og langsiktig tilnærming til nasjonal sikkerhet i hele samfunnet. Meldingen gir en strategisk retning og viser hvordan regjeringen ønsker å styrke nasjonal og digital sikkerhet. Tiltak omfatter blant annet regulering, nasjonalt eierskap og kontroll, bedre oversikt over verdier og økt kompetanse og kunnskap.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget