Meld. St. 9 (2022–2023)

Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet— Så åpent som mulig, så sikkert som nødvendig

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

Tilråding fra Justis- og beredskapsdepartementet 9. desember 2022 om Nasjonal kontroll og digital motstandskraft for å ivareta nasjonal sikkerhet blir sendt Stortinget.

Til forsiden