NOU 1995: 21

Organisering av forbrukerapparatet

Til innholdsfortegnelse

Til Barne- og familiedepartementet

22. april 1994 oppnevnte Regjeringen i statsråd et utvalg som skulle gjennomgå organisering og tilknytningsform for de ulike institusjonene som arbeider med forbrukerspørsmål her i landet. Utvalget leverer med dette sin innstilling.

Oslo, 18. august 1995

Kjeld Rimberg

Torfinn Bjarkøy

Kristin Clemet

Odd Tore Fygle

Arnulf Ingebrigtsen

Kjersti Kleven

Tormod Lunde

Stein Reegård

Tore Simonsen

Per Anders Stalheim

Odd Erik Løseth

Til forsiden