NOU 1995: 29

Samordning av pensjons- og trygdeytelser

Til innholdsfortegnelse

1 Vedlegg til punkt 10.7.7

1.1 Beregning av mulige fiktivfordeler til krigsinvalidepensjon

Eks. 10.11.A

Krigsinvalidepensjonist med grl. 10 000 (Ps=5,65) og tilleggspensjon etter høyere poengopptjening i folketrygden. Født 1917. År med opptjente pensjonspoeng (Få)= 17/20

Tabell  

  Sluttpoengtall i folketrygden (Fs)Tilleggspensjon fra folketrygden ­(F-till.pensjon)Samordningsfri tilleggspensjon (Fiktivfordel)
a)6,0072 828 kroner 2 549 kroner
b)6,2074 285 kroner 4 006 kroner
c)6,5076 469 kroner 6 190 kroner
d)6,7578 290 kroner 8 011 kroner
e)7,0080 111 kroner 9 832 kroner
f)7,5083 752 kroner13 473 kroner
g)8,0087 394 kroner17 115 kroner
h)8,3389 797 kroner19 518 kroner

Eks. 10.11.B

Krigspensjonist som foran, men født 1920. Få = 20/23

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)6,0076 739 kroner 2 999 kroner
b)6,2078 453 kroner 4 713 kroner
c)6,5081 023 kroner 7 283 kroner
d)6,7583 165 kroner 9 425 kroner
e)7,0085 307 kroner11 567 kroner
f)7,5089 591 kroner15 851 kroner
g)8,0093 875 kroner20 135 kroner
h)8,3396 703 kroner22 963 kroner

Eks. 10.11.C

Krigspensjonist som foran, men født 1923. Få = 23/26

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)6,00 80 341 kroner 3 449 kroner
b)6,20 82 312 kroner 5 420 kroner
c)6,50 85 268 kroner 8 376 kroner
d)6,75 87 731 kroner10 839 kroner
e)7,00 90 195 kroner13 303 kroner
f)7,50 95 121 kroner18 229 kroner
g)8,00100 048 kroner23 156 kroner
h)8,33103 299 kroner26 407 kroner

Eks. 10.11.D

Krigspensjonist som foran, men født 1926. Få = 26/29

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)6,00 83 730 kroner 3 899 kroner
b)6,20 85 958 kroner 6 127 kroner
c)6,50 89 299 kroner 9 468 kroner
d)6,75 92 084 kroner12 253 kroner
e)7,00 94 868 kroner15 037 kroner
f)7,50100 438 kroner20 607 kroner
g)8,00106 007 kroner26 176 kroner
h)8,33109 683 kroner29 852 kroner

Eks. 10.11.E

Krigspensjonist som foran, men med godkjent yrkesskade etter kapittel 11 i folketrygden, dvs med full trygdetid og poengopptjening

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)6,00102 816 kroner 5 998 kroner
b)6,20106 243 kroner 9 425 kroner
c)6,50111 384 kroner14 566 kroner
d)6,75115 668 kroner18 850 kroner
e)7,00119 952 kroner23 134 kroner
f)7,50128 520 kroner31 702 kroner
g)8,00137 088 kroner40 270 kroner
h)8,33142 743 kroner45 925 kroner

Eks. 10.12.A

Krigsinvalidepensjonist med grl. 3 200/4 000 (Ps= 2,70) og tilleggspensjon etter høyere poengopptjening i folketrygden. Født 1917. Få= 17/20

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)3,0043 697 kroner 4 370 kroner
b)3,5050 980 kroner11 653 kroner
c)4,0058 262 kroner18 935 kroner
d)4,5061 904 kroner22 577 kroner
e)5,0065 545 kroner26 218 kroner
f)5,5069 187 kroner29 860 kroner
g)6,0072 828 kroner33 501 kroner
h)6,5076 469 kroner37 142 kroner
i)7,0080 111 kroner40 784 kroner
j)7,5083 752 kroner44 425 kroner
k)8,0087 394 kroner48 067 kroner
l)8,3389 797 kroner50 470 kroner

Eks. 10.12.B

Krigspensjonist som foran, men født 1920. Få= 20/23

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)3,0044 703 kroner 4 471 kroner
b)3,5052 153 kroner11 921 kroner
c)4,0059 603 kroner19 371 kroner
d)4,5063 887 kroner23 655 kroner
e)5,0068 171 kroner27 939 kroner
f)5,5072 455 kroner32 223 kroner
g)6,0076 739 kroner36 507 kroner
h)6,5081 023 kroner40 791 kroner
i)7,0085 307 kroner45 075 kroner
j)7,5089 591 kroner49 359 kroner
k)8,0093 875 kroner53 643 kroner
l)8,3396 703 kroner56 471 kroner

Eks. 10.12.C

Krigspensjonist som foran, men født 1923. Få = 23/26

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)3,00 45 476 kroner 4 548 kroner
b)3,50 53 056 kroner12 128 kroner
c)4,00 60 635 kroner19 707 kroner
d)4,50 65 562 kroner24 634 kroner
e)5,00 70 488 kroner29 560 kroner
f)5,50 75 415 kroner34 487 kroner
g)6,00 80 341 kroner39 413 kroner
h)6,50 85 268 kroner44 340 kroner
i)7,00 90 195 kroner49 267 kroner
j)7,50 95 121 kroner54 193 kroner
k)8,00100 048 kroner59 120 kroner
l)8,33103 299 kroner62 371 kroner

Eks. 10.12.D

Krigspensjonist som foran, men født 1926. Få = 26/29

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)3,00 46 090 kroner 4 610 kroner
b)3,50 53 772 kroner12 292 kroner
c)4,00 61 453 kroner19 973 kroner
d)4,50 67 022 kroner25 542 kroner
e)5,00 72 592 kroner31 112 kroner
f)5,50 78 161 kroner36 681 kroner
g)6,00 83 730 kroner42 250 kroner
h)6,50 89 299 kroner47 819 kroner
i)7,00 94 868 kroner53 388 kroner
j)7,50100 438 kroner58 958 kroner
k)8,00106 007 kroner64 527 kroner
l)8,33109 683 kroner68 203 kroner

Eks. 10.12.E

Krigspensjonist som foran, men med godkjent yrkesskade etter kapittel 11 i folketrygden, dvs med full trygdetid og poengopptjening

Tabell  

  FsF-till.pensjonFiktivfordel
a)3,00 51 408 kroner 5 141 kroner
b)3,50 59 976 kroner13 709 kroner
c)4,00 68 544 kroner22 277 kroner
d)4,50 77 112 kroner30 845 kroner
e)5,00 85 680 kroner39 413 kroner
f)5,50 94 248 kroner47 981 kroner
g)6,00102 816 kroner56 549 kroner
h)6,50111 384 kroner65 117 kroner
i)7,00119 952 kroner73 685 kroner
j)7,50128 520 kroner82 253 kroner
k)8,00137 088 kroner90 821 kroner
l)8,33142 743 kroner96 476 kroner

1.2 Ny kapittel 11-ytelse ved gradert krigsinvalidepensjon

Eks. 10.13.A

20 pst krigsinvalidepensjon etter pensjonsgrunnlag 10 000 med 33 756 kroner. Ved samordning med full alderspensjon, som til enslig, fra folketrygden (Fs= 6.00) vil pensjonsresultatet bli som følger:

Tabell  

FødtF-pensj.Netto kipSamlet pensjon
191717/20110 90813 989124 897 kroner
192020/23114 81913 296128 115 kroner
192323/26118 42112 666131 087 kroner
192626/29121 81012 078133 888 kroner

Alternativ beregning av ny folketrygdpensjon:

Tabell  

kapittel 11-ytelse
etter 20 pst uførhet
Tilleggspensjon:
38 080 x 8,33 x 0,45 x 0,20= 28 549 kroner
Grunnpensjon:
38 080 x 0,20= 7 616 kroner
Sum36 165 kroner

Forøvrig Fs=6,00 for 80% av alderspensjonen:

Tabell  

FødtF-till etter kap. 11-best.F-till etter kap. 7-best.Samlet pensjon
191728 54958 262124 891 kroner
192028 54961 391128 020 kroner
192328 54964 273130 902 kroner
192628 54966 984133 613 kroner

Eks. 10.13.B

50 pst krigsinvalidepensjon etter pensjonsgrunnlag 10 000 med 84 408 kroner. Ved samordning med full alderspensjon, som til enslig, fra folketrygden (Fs= 6.00) vil pensjonsresultatet bli som følger:

Tabell  

FødtF-pensj.Netto kipSamlet pensjon
191717/20110 90834 989145 897 kroner
192020/23114 81933 258148 077 kroner
192323/26118 42131 682150 103 kroner
192626/29121 81030 213152 023 kroner

Alternativ beregning av ny folketrygdpensjon:

Tabell  

kapittel 11-ytelse
etter 50 pst uførhet
Tilleggspensjon:
38 080 x 8,33 x 0,45 x 0,50= 71 371 kroner
Grunnpensjon:
38 080 x 0,50= 19 040 kroner
Sum90 411 kroner

Forøvrig Fs=6,00 for 50% av alderspensjonen:

Tabell  

FødtFt etter kap.11-best.Ft etter kap.7-best.Samlet pensjon
191771 37136 414145 865 kroner
192071 37138 369147 820 kroner
192371 37140 170149 621 kroner
192671 37141 865151 316 kroner

Eks. 10.14.A

20 pst krigsinvalidepensjon etter pensjonsgrunnlag 10 000 med 33 756 kroner. Ved samordning med full alderspensjon, som til enslig, fra folketrygden (Fs= 8.00) vil pensjonsresultatet bli som følger:

Tabell  

FødtF-pensj.Netto kipSamlet pensjon
191717/20125 47413 989139 463 kroner
192020/23131 95513 296145 251 kroner
192323/26138 12812 666150 794 kroner
192626/29144 08712 078156 165 kroner

Alternativ beregning av ny folketrygdpensjon:

Tabell  

kapittel 11-ytelse
etter 20 pst uførhet
38 080 x 8,33 x 0,45 x 0,20= 28 549 kroner

Forøvrig Fs=8,00 for 80% av alderspensjonen:

Tabell  

FødtFt etter kap. 11-best.Ft etter kap. 7-best.Samlet pensjon
191728 54969 915136 544 kroner
192028 54975 100141 729 kroner
192328 54980 038146 667 kroner
192628 54984 806151 435 kroner

Eks. 10.14.B

50 pst krigsinvalidepensjon etter pensjonsgrunnlag 10 000 med 84 408 kroner. Ved samordning med full alderspensjon, som til enslig, fra folketrygden (Fs= 8.00) vil pensjonsresultatet bli som følger:

Tabell  

FødtF-pensj.Netto kipSamlet pensjon
191717/20125 47434 989160 463 kroner
192020/23131 95533 258165 213 kroner
192323/26138 12831 682169 810 kroner
192626/29144 08730 213174 300 kroner

Alternativ beregning av ny folketrygdpensjon:

Tabell  

kapittel 11-ytelse
etter 50 pst uførhet
38 080 x 8,33 x 0,45 x 0,50= 71 371 kroner

Forøvrig Fs=8,00 for 50% av alderspensjonen:

Tabell  

FødtFt etter kap. 11-best.Ft etter kap. 7-best.Samlet pensjon
191771 37143 697153 148 kroner
192071 37146 938156 389 kroner
192371 37150 024159 475 kroner
192671 37153 004162 455 kroner

Eks. 10.15.A

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/100% kap.11-ytelse etter poengtall 8,33.

Tilleggspensjonen fra folketrygden etter full opptjening vil utgjøre 142 743 kroner. Samlet folketrygdpensjon (grunn- og tilleggspensjon) utgjør 180 823 kroner til enslig.

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAnt.netto tj.pensj.Sum utbet. pensjon% Økn.*
a) 125 6764,0074 19928 572209 39511,47
b) 138 2284,5065 63132 556213 37913,60
c) 150 7925,0057 06336 552217 37515,73
d) 163 3685,5048 49540 560221 38317,86
e) 175 9326,0039 92744 556225 37915,61
f) 188 4966,5031 35948 552229 37510,53
g) 201 0607,0022 79152 548233 371 6,04

Eks. 10.15.B

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tils. 114 819 kroner. Fs= 6,00 og Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto krigspensjonSamlet utbet. pensjon
a) 125 6764,000 73 020187 839 kroner
b) 138 2284,500 73 020187 839 kroner
c) 150 7925,000 73 020187 839 kroner
d) 163 3685,500 73 020187 839 kroner
e) 175 9326,000 80 148194 967 kroner
f) 188 4966,500 92 712207 531 kroner
g) 201 0607,000105 276220 095 kroner

Eks. 10.15.C

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tils. 121 810 kroner. Fs= 6,00 og Få= 26/29

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto krigspensjonSamlet utbet. pensjon
a) 125 6764,00066 029187 839 kroner
b) 138 2284,50066 029187 839 kroner
c) 150 7925,00066 029187 839 kroner
d) 163 3685,50066 029187 839 kroner
e) 175 9326,00073 157194 967 kroner
f) 188 4966,50085 721207 531 kroner
g) 201 0607,00098 285220 095 kroner

Eks. 10.15.D

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon etter grunnlag 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 97 683 kroner. Fs= 4,00 og Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto krigspensjonSamlet utbet. pensjon
a) 125 6764,000 90 156187 839 kroner
b) 138 2284,50kr. 0 90 156187 839 kroner
c) 150 7925,00kr. 0 90 156187 839 kroner
d) 163 3685,50kr. 0 90 156187 839 kroner
e) 175 9326,00kr. 0 97 284194 967 kroner
f) 188 4966,50kr. 0109 848207 531 kroner
g) 201 0607,00kr. 0122 412220 095 kroner

Eks. 10.15.E

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon etter grunnlag 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 123 387 kroner. Fs= 7,00 og Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto krigspensjonSamlet utbet. pensjon
a) 125 6764,002 05266 504189 891 kroner
b) 138 2284,502 05266 504189 891 kroner
c) 150 7925,002 05266 504189 891 kroner
d) 163 3685,502 05266 504189 891 kroner
e) 175 9326,00 071 580194 967 kroner
f) 188 4966,50 084 144207 531 kroner
g) 201 0607,00 096 708220 095 kroner

Eks. 10.15.F

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon etter grunnlag 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 123 387 kroner. Fs= 7,00 og Få= 20/23

NB. Det legges til grunn endrede regler om begrensning av samlet fradrag for F-tilleggspensjon til Ts/Ps-verdiene

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto krigspensjonSamlet utbet. pensjon
a) 125 6764,0011 56776 020199 407 kroner
b) 138 2284,5011 56776 020199 407 kroner
c) 150 7925,0011 56776 020199 407 kroner
d) 163 3685,5011 56776 020199 407 kroner
e) 175 9326,00 8 56880 148203 535 kroner
f) 188 4966,50 4 28488 428211 815 kroner
g) 201 0607,00 096 708220 095 kroner

Eks. 10.16.A

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/20% kap.11-ytelse etter poengtall 8,33 og 80% alderspensjon etter Fs=6,00/Få=20/23

Tilleggspensjonen fra folketrygden etter full opptjening vil utgjøre 89 904 kroner. Samlede folketrygdytelser vil utgjøre 127 984 kroner til enslig.

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAnt.netto tj.pensjonSum utbet. pensjon% Diff*
a) 125 6764,0028 54435 725163 745-4,43
b) 138 2284,5023 40843 136171 156-5,03
c) 150 7925,0018 26750 559178 543-0,91
d) 163 3685,5013 12657 994185 014+3,21
e) 175 9326,007 98565 417193 437+3,25
f) 188 4966,506 27276 268204 288+2,18
g) 201 0607,004 55887 118215 138+1,25

Eks. 10.16.B

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon (20 pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 114 819 kroner. Fs= 6,00 og Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto krigspensjonSamlet utbet. pensjon
a) 125 6764,002 38819 008+37 513171 340
b) 138 2284,50 020 904+44 505180 228
c) 150 7925,00 025 188+40 221180 228
d) 163 3685,50 029 472+35 937180 228
e) 175 9326,00 033 756+38 781187 356
f) 188 4966,50 033 756+51 345199 920
g) 201 0607,00 033 756+63 909212 484

Eks. 10.17.A

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/50% kap.11-ytelse etter poengtall 8,33 og 50% alderspensjon etter Fs=6,00/Få=20/23

Full tilleggspensjonen fra folketrygden vil utgjøre 109 741 kroner. Samlede folketrygdytelser utgjør 147 821 kroner.

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAnt.netto tj.pensjonSum utbet. pensjon% Diff*
a) 125 6764,0045 66833 043180 864-1,21
b) 138 2284,5039 24239 169186 990+0,33
c) 150 7925,0032 81645 307193 128+1.30
d) 163 3685,5026 39051 457199 278+2,23
e) 175 9326,0019 96457 595205 416+3,11
f) 188 4966,5015 68065 875213 696+5,38
g) 201 0607,0011 39674 155221 976+3,08

Eks. 10.17.B

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon (50pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 114 819 kroner. Fs= 6,00 og Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto krigspensjonSamlet utbet. pensjon
a) 125 6764,00067 266+ 999183 084
b) 138 2284,50071 550+ 0186 369
c) 150 7925,00075 834+ 0190 653
d) 163 3685,50080 118+ 0194 937
e) 175 9326,00084 402+ 0199 221
f) 188 4966,50084 402+ 3 555202 776
g) 201 0607,00084 402+16 119215 340

Eks. 10.18.A Ikke fullt opptjent tjenestepensjon

Samordning 15/30 tjenestealderspensjon/100% kap.11-ytelse etter poengtall 8,33.

Tilleggspensjonen fra folketrygden etter full opptjening vil utgjøre 142 743 kroner. Samlede folketrygd­ytelser utgjør 180 823 kroner til enslig.

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAnt.netto tj.pensjonSum utbet. pensjon% Diff*
a) 62 8384,00108 47114 286195 109+3,87
b) 69 1144,50104 18716 278197 101+4,93
c) 75 3965,00 99 90318 276199 099+5,99
d) 81 6845,50 95 61920 280201 103+7,06
e) 87 9666,00 91 33522 278203 101+4,18
f) 94 2486,50 87 05124 276205 099-1,17
g) 100 5307,00 82 76726 274207 097-5,90

Eks. 10.18.B

Samordning 15/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon (100 pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 114 819 kroner. Fs= 6,00 Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto kip/tj.pensj.Samlet utbet. pensjon
a) 62 8384,000 73 025 + 0187 844
b) 69 1144,500 73 025 + 0187 844
c) 75 3965,000 73 025 + 0187 844
d) 81 6845,500 73 025 + 0187 844
e) 87 9666,000 80 153 + 0194 972
f) 94 2486,500 92 717 + 0207 536
g) 100 5307,000105 281 + 0220 100

Eks. 10.18.C

Samordning 15/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon (100 pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 97 683 kroner. Fs= 4,00 Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto kip/tj.pensj.Samlet utbet. pensjon
a) 62 8384,000 90 161 + 0187 844
b) 69 1144,500 90 161 + 0187 844
c) 75 3965,000 90 161 + 0187 844
d) 81 6845,500 90 161 + 0187 844
e) 87 9666,000 97 289 + 0194 972
f) 94 2486,500109 853 + 0207 536
g) 100 5307,000122 417 + 0220 100

Eks. 10.18.D

Samordning 15/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon (100 pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folke-trygdpensjon med tilsammen 123 387 kroner. Fs= 7,00 Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto kip/tj.pensj.Samlet utbet. pensjon
a) 62 8384,002 04766 504 + 0189 891
b) 69 1144,502 04766 504 + 0189 891
c) 75 3965,002 04766 504 + 0189 891
d) 81 6845,502 04766 504 + 0189 891
e) 87 9666,00 071 585 + 0194 972
f) 94 2486,50 084 149 + 0207 536
g) 100 5307,00 096 713 + 0220 100

Eks. 10.19.A Ikke fullt opptjent tjenestepensjon

Samordning 20/30 tjenestealderspensjon/100% kap.11-ytelse etter poengtall 8,33.

Tilleggspensjonen fra folketrygden etter full opptjening vil utgjøre 142 743 kroner. Samlede folketrygd­ytelser utgjør 180 823 kroner til enslig.

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAnt.netto tj.pensjonSum utbet. pensjon% Diff*
a) 83 7844,0097 04719 048199 871+6,40
b) 92 1524,5091 33521 704202 527+7,82
c) 100 5285,0085 62324 368205 191+9,23
d) 108 9125,5079 91127 040207 863+10,66
e) 117 2886,0074 19929 704210 527+7,98
f) 125 6646,5068 48732 368213 191+2,72
g) 134 0407,0062 77535 032215 855-1,92

Eks. 10.19.B

Samordning 20/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon (100 pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 114 819 kroner. Fs= 6,00 Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto kip/tj.pensj.Samlet utbet. pensjon
a) 83 7844,000 73 025 + 0187 844
b) 92 1524,500 73 025 + 0187 844
c) 100 5285,000 73 025 + 0187 844
d) 108 9125,500 73 025 + 0187 844
e) 117 2886,000 80 153 + 0194 972
f) 125 6646,500 92 717 + 0207 536
g) 134 0407,000105 281 + 0220 100

Eks. 10.20.A

Samordning 20/30 tjenestealderspensjon/50% kap.11-ytelse etter poengtall 8,33 og 50% alderspensjon etter Fs=6,00/Få=20/23

Tilleggspensjonen fra folketrygden etter full opptjening vil utgjøre 109 741 kroner. Samlede folketrygd­ytelser utgjør 147 821 kroner til enslig.

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAnt.netto tj.pensjonSum utbet. pensjon% Diff*
a) 83 784>4,00>67 026>22 029>169 850>-9,34
b) 92 152>4,50>62 742>26 133>173 984>-9,69
c) 100 528>5,00>58 458>30 205>178 026>-7,56
d) 108 912>5,50>54 174>34 305>182 126>-5,44
e) 117 288>6,00>49 890>38 397>186 218>-6,76
f) 125 664>6,50>47 034>43 917>191 738>-9,68
g) 134 040>7,00>44 178>49 437>197 258>-12,27

Eks. 10.20.B

Samordning 20/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon (50pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 114 819 kroner. Fs= 6,00 og Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto kip/tj.pensj.Samlet utbet. pensjon
a) 83 7844,0013447 532+25 009187 360
b) 92 1524,50 050 254+27 531192 604
c) 100 5285,00 053 110+24 675192 604
d) 108 9125,50 055 966+21 819192 604
e) 117 2886,00 058 822+26 091199 732
f) 125 6646,50 058 822+38 655212 296
g) 134 0407,00 058 822+51 219224 860

Tilfelle a gir samlet utbetaling lik de to faktiske bruttopensjoner + 2 x 1/4 G (19 040 kroner) + fiktivfordel 134 kroner. I de andre tilfellene vil samlet utbetalt pensjon utgjøre et beløp lik høyeste fullpensjon + 50% av 1/4 G (se bestemmelser i samordningslovens § 17) + 2 ekstra samordningstillegg à 1/4 G. Bakgrunnen til at det i disse tilfeller tilkommer mer enn ett samordningstillegg à 1/4 G, er den snille bestemmelsen i samordningslovens § 21.

Eks. 10.21.A

Samordning 15/30 tjenestealderspensjon/70% kap.11-ytelse etter poengtall 8,33 og 30% alderspensjon etter Fs=6,00/Få=20/23

Full tilleggspensjonen fra folketrygden utgjør 122 943 kroner. Samlede folketrygdytelser utgjør 161 023 kroner til enslig.

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAnt.netto tj.pensjonSum utbet. pensjon% Diff*
a) 62 8384,0090 01315 628176 651 -8,73
b) 69 1144,5086 37118 262179 285 -7,37
c) 75 3965,0082 73020 903181 926 -6,01
d) 81 6845,5079 08823 549184 572 -4,64
e) 87 9666,0075 44726 190187 213 -6,71
f) 94 2486,5072 44829 473190 496-10,67
g) 100 5307,0069 44932 756193 779-14,19

Eks. 10.21.B

Samordning 15/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsinvalidepensjon (70pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygdpensjon med tilsammen 114 819 kroner. Fs= 6,00 og Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto kip/tj.pensj.Samlet utbet. pensjon
a) 62 8384,00065 513+13 224193 556
b) 69 1144,50067 655+11 082193 556
c) 75 3965,00069 797+ 8 940193 556
d) 81 6845,50071 939+ 6 798193 556
e) 87 9666,00074 081+11 784200 684
f) 94 2486,50074 081+24 348213 248
g) 100 5307,00074 081+36 912225 812

Samlet utbetalt pensjon svarer til et beløp lik høyeste fullpensjon + 70 prosent av ¼ G + et beløp på 18 088 kroner. Hvis man sammenligner pensjonsresultatet i dette tilfellet med tidligere eksempel 10.17.B og 10.19, ser man at det ved rett til graderte pensjoner fra krigspensjonering og tjenestepensjonsordning kan gis rett til høyere utbetalinger enn med full pensjon. Årsaken til at man får høyere samlet pensjon når det ytes gradert krigspensjon og/eller tjenestepensjon, er reglene om avkortet fradrag for folketrygdens grunnpensjon. Jf. bestemmelsene i samordningsloven § 21.

1.3 Ny kapittel 11-ytelse for krigsenker

Alternativ beregning av ny enkepensjon fra folketrygden til erstatning av full krigsenkepensjon etter grunnlag 10 000 med 112 536 kroner.

Tabell  

Tilleggspensjon:
38 080 x 8,33 x 0,45 x 0,55 =78 509 kroner
Grunnpensjon:38 080 kroner
Sum116 589 kroner*
NB.

Med en slik modell for beregning av etterlattepensjoner, vil enken samtidig ha rett til å få utbetalt 55 pst egen opptjent tilleggspensjon fra folketrygden. Det vises til eksempler nedenfor.

Eks. 10.30.A

Enke, født 1923, med egen tilleggspensjonsopptjening. Få= 23/26

Tabell  

  FsFull egen till.pensj55 pst egen till.pensj.Sum F-pensjMax m/gj. regler
a)3,00 45 47625 012141 601122 056
b)3,50 53 05629 181145 770122 056
c)4,00 60 63533 349149 938122 056
d)4,50 65 56236 059152 648122 056
e)5,00 70 48838 769155 358122 056
f)5,50 75 41541 478158 067122 056
g)6,00 80 34144 188160 777123 953
h)6,50 85 26846 897163 486126 662
i)7,00 90 19549 607166 196129 372
j)7,50 95 12152 317168 906132 082
k)8,00100 04855 026171 615134 791
l)8,33103 29956 815173 404136 580

Eks. 10.30.B

som foran, men født 1926. Få= 26/29

Tabell  

  FsFull egen till.pensj55 pst egen till.pensj.Sum F-pensjMax m/gj. regler
a)3,00 46 09023 349141 938122 056
b)3,50 53 77229 574146 163122 056
c)4,00 61 45333 799150 388122 056
d)4,50 67 02236 862153 451122 056
e)5,00 72 59239 925156 514122 056
f)5,50 78 16142 988159 577122 056
g)6,00 83 73046 052162 640124 201
h)6,50 89 29949 115165 704127 264
i)7,00 94 86852 178168 767131 943
j)7,50100 43855 241171 830133 390
k)8,00106 00758 304174 893136 453
l)8,33109 68260 325176 914138 474

Eks. 10.31

Samordning 30/30 tjenesteenkepensjon(Ts=4.00) 75 406 kroner / ny folketrygdpensjon, jf. eks 10.30.A

Tabell  

  Fs55 pst egen till.pensj.Netto tj.epSum utbet. pensj.Max m/gjeld. regler
a)3,0025 01229 611171 212139 891*
b)3,5029 18133 022178 792147 470*
c)4,0033 34936 433186 371155 049*
d)4,5036 05941 360194 008159 976*
e)5,0038 76946 286201 644164 902*
f)5,5041 47846 846204 913168 611*
g)6,0044 18846 846207 623171 321*
h)6,5046 89746 846210 332174 030*
i)7,0049 60746 846213 042176 740*
j)7,5052 31746 846215 752180 047*
k)8,0055 02646 846218 461184 974*
l)8,3356 81546 846220 250188 225*

Eks. 10.32.A

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/ ny folketrygdpensjon 55 pst tilleggspensjon etter avdøde med poengtall 8,33 og 55 pst egen tilleggspensjon etter Fs=6,00/Få=23/26

Tilleggspensjonen fra folketrygden vil utgjøre 122 697 kroner. Samlede folketrygdytelser utgjør 160 777 kroner.

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAnt.netto tj.pensjonSum utbet. pensjon% Diff*
a) 125 6764,0062 06236 481197 258+22,55
b) 138 2284,5057 13544 106204 883+21,53
c) 150 7925,0052 20951 744212 521+20,60
d) 163 3685,5047 28259 393220 170+19,74
e) 175 9326,0042 35667 031227 808+16,84
f) 188 4966,5042 35679 595240 372+15,82
g) 201 0607,0042 35692 159252 936+14,92

Eks. 10.32.B

Samordning 30/30 tjenestealderspensjon/eksisterende krigsenke-pensjon (100pst) etter grl. 10 000 (Ps=5,65) og folketrygd-pensjon med tilsammen 124 475 kroner. Egen Fs= 6,00 og Få= 23/26. Avdødes Fs= 6,00 og Få= 20/23

Tabell  

Antatt brt. tj.pensj.TsFiktiv-fordelAntatt netto kep/tj.pensj.Samlet utbet. pensjon
a) 125 6764,0025 760*36 481*160 956*
b) 138 2284,5020 833*44 106*168 581*
c) 150 7925,0015 907*51 744*176 219*
d) 163 3685,5010 980*59 393*183 868*
e) 175 9326,00 0 70 497 194 972
f) 188 4966,50 0 83 061 207 536
g) 201 0607,00 0 95 625 220 100

Dvs at det ytes garantitillegg fra krigspensjoneringen og ingen reell utbetaling fra tjenestepensjonsordningen.

Til forsiden