NOU 2003: 5

Pionerdykkerne i Nordsjøen

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og administrasjons- departementet

Ved Kronprinsregentens resolusjon 2. mars 2001 ble det oppnevnt granskingskommisjon for å vurdere alle forhold i tilknytning til dykkingen i forbindelse med oljevirksomheten i Nordsjøen i pionertiden (1965–1990).

Kommisjonen legger med dette frem sin rapport. Rapporten er enstemmig.

Oslo, 31. desember 2002

Petter A. Lossius leder

Per Andersen

Petter Høilund

Gunnar Nicolaysen

Bård Holand

Bente Husby Holte Emil Hamre

Til forsiden