NOU 2003: 5

Pionerdykkerne i Nordsjøen

Til innholdsfortegnelse

1 Noen ord og uttrykk

Bends

se trykkfallsyke

Bail-out bottle

reservegass beholder som dykkeren bærer med seg på ryggen

Bounce dykking

begrepet kan forstås på flere måter, men brukes stort sett på kortvarige – relativt dype dykk – hvor kompresjonen foretas svært raskt – pustegassen kan variere (se punkt 3.3.4)

Bunntid

opphold på arbeidsdyp – tid mellom fullført kompresjon og start av dekompresjon

Dekompresjon

prosessen hvor dykkeren bringes fra et overtrykk tilbake til overflatetrykket (1 atmosfære)

Dekompresjonssykdom

se trykkfallsyke

Dekompresjonstid

tiden fra dekompresjonen starter til dykkeren er tilbake til overflatetrykket

Dykkeklokke

nedsenkbart kompresjonskammer konstruert for å kunne transportere dykkere ved 1-atmosfæres trykk eller undertrykk fra et kompresjonskammer på overflaten og ned til arbeidsstedet og tilbake

Dykkeleder

personen som hadde ledelsen av dykket – supervisor

Dykkeoperasjon

aktivitet der dykker er direkte utsatt for et forhøyet omgivende trykk

Dykkesyke

se trykkfallsyke

Dykkesjef

personen som hadde den overordnede koordinasjon av dykkingen, organiserte dykkingen og hadde kontakt mot kunden

Fridykking

enkleste form for dykking, hvor man fyller lungene med luft på overflaten og holder pusten så lenge dykket varer

Harness

seletøy på dykkeren hvor forsyningsslangens deler er festet

Heave-kompensering

system for å motvirke/dempe vertikal bevegelse i vannet – ofte benyttet på dykkerklokker

Heliox

gassblanding av helium og oksygen

Hyperbar evakueringsenhet

enhet der dykkere i nødssituasjon skal kunne evakueres under trykk (livbåt med trykkammer)

Kammerkompleks

den delen av dykkeanlegg dykkere normalt bruker under metningsperioden, eller der dykkere oppholder seg under dekompresjon på overflaten ved overflateorientert dykking

Kompresjon

prosessen hvor dykkeren bringes fra et trykk til et høyere trykk

Klokkeløp

tiden mellom fra- og tilkopling av dykkerklokke fra/til kammerkompleks på overflaten når dykkerklokke blir benyttet til transport av dykkere til og fra arbeidsstedet.

Luftdykking

dykking hvor pustegassen er luft – slik dykking kan gjennomføres på flere forskjellige måter, men lovlig ned til 50 meters dyp

Metningsdykking

dykking hvor dykkerens vev er mettet med omgivelsesgassen ved det trykket han oppholder seg, og hvor det vil ta timer eller dager (uker) for å bringe ham tilbake til overflatetrykket (1 atmosfære)

Nitrox

gassblanding av nitrogen og oksygen

Overflateorientert Dykking

dykkeoperasjon der dykker entrer og forlater vannet ved normalt omgivende trykk

Riser

stigerør

SCUBA

Self Contained Underwater Breathing Apparatus – SCUBA dykking er dykking hvor man bringer med seg luft på flaske samt nødvendig pustearrangement.

Stinger

utleggingsrammen bak et rørleggingsfartøy

Superintendent

dykkesjef (se ovenfor)

Supervisor

dykkeleder (se ovenfor)

Tender

benyttes ofte som betegnelse på hjelpeperson – f.eks. en som assisterer med dykkerens umbilical

Trykkfallsyke

sykdomstilstand som skyldes at det under dekompresjon kan dannes gassbobler i blodårer og utenfor blodårer i vev – kalles også dykkersyke, dekompresjonssykdom eller bends

Welding habitet

sveisekammer på havbunnen for sammensveising av rør – slike habitater var gassfylte slik at dykkerne/sveiserne kunne arbeide i vanlig arbeidstøy

Umbilical

forsyningslinje/forsyningsslange mellom moderfartøy og dykkerklokke, eller mellom dykkerklokke og dykker, eller fra gassbank til dykker – umbilicalen forsyner dykkeren med det han trenger av pustegass, varmt vann og kommunikasjon etc.

Unscrambler

taleomformer – benyttes for å forstå forvrengt tale pga. helium og trykk

Til forsiden