NOU 2003: 5

Pionerdykkerne i Nordsjøen

Til innholdsfortegnelse

6 Spørreskjema – dykkerkommisjonen 2001

Figur 6.1 

Figur 6.1

Figur 6.2 

Figur 6.2

Figur 6.3 

Figur 6.3

Figur 6.4 

Figur 6.4

Til forsiden