NOU 2003: 5

Pionerdykkerne i Nordsjøen

Til innholdsfortegnelse

2 Oversikt over dykkersykdommer og -uhell

Figur 2.1 Aldersfordeling Nordsjødykkere

Figur 2.1 Aldersfordeling Nordsjødykkere

Figur 2.2 Dykkersykdommer og -uhell

Figur 2.2 Dykkersykdommer og -uhell

Til forsiden