NOU 2004: 14

Etter inntektsoppgjørene 2004

Til innholdsfortegnelse

Forord

Beregningsutvalget la fram en foreløpig utgave av sin hovedrapport foran årets inntektsoppgjør 20. februar og en endelig utgave 31. mars, jf. NOU 2004:10.

Beregningsutvalget legger nå fram sin rapport nr. 2 for 2004 - «Etter inntektsoppgjørene 2004». I rapporten er ny statistikk og annet materiale innarbeidet. Det gis her oversikter over lønns- og inntektsutviklingen, prisutviklingen og utviklingen i konkurranseevnen. Det er også korte oversikter over utviklingen i internasjonal økonomi og norsk økonomi. Utvalgets prisanslag for 2004 er gjennomgått på nytt, og hovedtrekkene i årets inntektsoppgjør er omtalt.

I tillegg til utvalgets medlemmer og sekretariatet har følgende deltatt i arbeidet med rapporten: Stein Gjerding, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Anders Kleppe, Akademikerne, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sissel Monsvold og Ivar Jørgensen, Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Eirik Solberg, Kommunenes Sentralforbund, Bjørn Henriksen, Arbeidsgiverforeningen NAVO, Gisle Frøiland, Kristian Gimming og Espen Karstensen, Statistisk sentralbyrå, Arnulf Leirpoll og Roger Gunnarson, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Oslo, 21. juni 2004

Svein Longva Leder

Ann Lisbet Brathaug

Anne-Kari Bratten

Ellen Horneland

Lars Haartveit

Solveig Lie

Olav Magnussen

Øystein Olsen

Erik Orskaug

Stein Reegård

Sigrid Russwurm

Tove Storrødvann

Bjørn Tore Stølen

Per Kristian Sundnes

Tormod Belgum, Arbeids- og administrasjonsdepartementet,

Ragnhild Nersten, Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå

Helga Birgitte Aasdalen, Finansdepartementet

Alexander Vik, Finansdepartementet

Trond Hjørungdal, Finansdepartementet

Til forsiden