NOU 2005: 7

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 2005— Rapport nr. 1, 2005 fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene

Til innholdsfortegnelse

7 Tabellvedlegg

Tabell 7.1 Skattesatser og beløpsgrenser mv. etter 2000-, 2001- , 2002-, 2003, 2004- og 2005-regler

  2000-regler2001-regler2002-regler2003-regler2004-regler2005-regler
a. Trygdeavgift
Lønnsinntekt7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Annen næringsinntekt110,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst
Pensjonsinntekt3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst
b Toppskatt til staten
Trinn 1
Sats213,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.13,5 pst.12,0 pst.
Innslagspunkt, klasse 1277 800 kr289 000 kr320 000 kr340 700 kr354 300 kr381 000 kr
Innslagspunkt, klasse 2329 000 kr342 200 kr342 200 kr364 000 kr378 600 kr393 700 kr
Trinn 2
Sats319,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.19,5 pst.15,5 pst.
Innslagspunkt762 700 kr793 200 kr830 000 kr872 000 kr906 900 kr800 000 kr
Skatter på alminnelig inntekt
c Kommune, fylkes- og fellesskatt
Finnmark og Nord- Troms24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst
Landet ellers28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst
d Maksimale marginale skattesatser
Samlet maksimal marginalskatt på lønn og personinntekt fra næringsvirksomhet i jordbruk, skogbruk og fiske55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst51,3 pst
Samlet maksimal marginalskatt på personinntekt fra annen næringsvirksomhet55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst55,3 pst54,2 pst
Standardfradrag mv.
e Klassefradrag
Klasse 127 700 kr28 800 kr30 100 kr31 600 kr32 900 kr34 200 kr
Klasse 255 400 kr57 600 kr60 200 kr63 200 kr65 800 kr68 400 kr
f Minstefradrag for lønnsinntekt
Sats22,0 pst.22,0 pst23,0 pst24,0 pst24,0 pst31,0 pst
Øvre grense36 600 kr40 300 kr43 000 kr45 700 kr47 500 kr57 400 kr
Nedre grense4 000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr
g Minstefradrag for pensjonsinntekt
Sats22,0 pst.22,0 pst23,0 pst24,0 pst24,0 pst24,0 pst
Øvre grense36 600 kr40 300 kr43 000 kr45 700 kr47 500 kr49 400 kr
Nedre grense4 000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr4000 kr
h Lønnsfradrag 430 600 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr31 800 kr
h Særfradrag for alder17 640 kr17 640 kr18 360 kr18 360 kr18 360 kr18 360 kr
i Særfradrag for uførhet17 640 kr17 640 kr18 360 kr18 360 kr18 360 kr18 360 kr
j Avtrappingssats, skattereduksjonsregelen55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst
k Skattefrie nettoinntekter, pensjonister
Enslige73 800 kr76 800 kr81 100 kr85 200 kr88 60092 100
Ektepar120 600 kr125 400 kr131 700 kr138 300 kr143 800151 000
l foreldrefradrag (for barn under 12 år)
Øvre grense, ett barn25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr25 000 kr
Øvre grense, to barn30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr
Øvre grense, tre barn30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr35 000 kr
Øvre grense, fire barn30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr30 000 kr40 000 kr
Osv.
m Forsørgerfradrag i skatt (pr. barn)
Barn (under 16 år)1 820 krOpphevetOpphevetOpphevetOpphevetOpphevet
Ungdom (mellom 16 og 18 år)1 820 krOpphevetOpphevetOpphevetOpphevetOpphevet
n Generelle satser for barnetrygd 5
1. barn9 948 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr11 660 kr
2. barn9 948 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr11 660 kr
3. barn10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr11 660 kr
4. barn10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr11 660 kr
5. og følgende barn10 944 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr11 660 kr
o Sum barnetrygd og forsørger-fradrag (til orientering)
1. barn11 768 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr11 660 kr
2. barn23 536 kr23 328 kr23 328 kr23 328 kr23 320 kr23 320 kr
3. barn36 300 kr34 992 kr34 992 kr34 992 kr34 980 kr34 980 kr
4. barn49 064 kr46 656 kr46 656 kr46 656 kr46 640 kr46 640 kr
Tillegg pr. barn utover 4 barn12 764 kr11 664 kr11 664 kr11 664 kr11 660 kr11 660 kr
p Ekstra barnetrygd til barn mellom 1-3 år 67 884 kr7 884 kr7 884 krOpphevetOpphevetOpphevet
q Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 790 kr3 790 kr

1 For næringsinntekt over 12 G ble det betalt 7,8 pst. trygdeavgift fram til og med 2004.

2 For skattytere i Finnmark og Nord-Troms utgjør satsen 9,5 pst.

3 Trinn 2 i toppskatten gjaldt ikke for skattytere i Nord-Troms og Finnmark fram t.o.m. 1998. Det nye trinn 2 i toppskatten som ble innført f.o.m. 2000 gjelder derimot også for skattytere i Nord-Troms og Finnmark.

4 Skattyter må velge mellom minstefradrag og lønnsfradrag.

5 F.o.m. 1. mai 2000 ble barnetrygden utvidet til å gjelde t.o.m. den måneden barnet fyller 18 år. Fra 1. juli 2000 gjelder barnetrygden t.o.m. måneden før barnet fyller 18 år.

6 Ekstra barnetrygd til barn mellom 1 og 3 år ble fjernet fra 1. august 2003.

Kilde: Finansdepartementet

Tabell 7.2 Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.1993-30.4.-2005. Kroner

        Årlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre1
  Grunn- beløpetÅrlig minstepensjon for ensligÅrlig minstepensjon for ekteparPensjon før 1.1.922Pensjon tidligst fra 1.1.923
1.05.93-31.12.9337 30059 86896 81692 68888 992
1.01.94-30.04.9437 30059 868101 088492 68888 992
1.05.94-31.12.9438 08061 116103 20094 62090 852
1.01.95-30.04.95538 08061 512103 99294 62090 852
1.05.95-30.04.9639 23063 372107 13697 48893 600
1.05.96-30.04.9741 00066 240111 984101 89297 836
1.05.97-30.04.98642 50069 360117 456105 672101 412
1.05.98-30.04.99745 37081 360140 040112 752108 252
1.05.99-30.04.0046 95084 204144 912116 676112 032
1.05.00-30.04.0149 09088 032151 512121 992117 132
1.05.01-30.04.0251 36092 100158 532127 632122 544
1.05.02-30.04.0354 17097 140167 208134 616129 252
1.05.03-30.04.0456 861101 964181 2008141 300135 660
1.05.04-30.04.0558 778105 408190 2409146 064140 244

1 Personer som er født uføre eller har blitt uføre før fylte 26 år har rett til en garantert minstetilleggspensjon fra folketrygden.

2 Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 45 pst.

3 Uførepensjonen er beregnet ut i fra 3,3 i sluttpoengtall og en pensjonsprosent på 42 pst.

4 Hevingen av særtilleggsats for ektepar fra 1.1.94. Ny sats 2*60,5 pst. av grunnbeløpet, dvs. dobbelt av satsen for enslige.

5 Heving av særtilleggssatsen fra 1.1.95. Høy sats utgjør 61,55 pst. av grunnbeløpet.

6 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.97. Høy sats utgjør 63,2 pst. av grunnbeløpet.

7 Heving av særtilleggssatsen fra 1.5.98. Høy sats utgjør 79,33 pst. av grunnbeløpet.

8 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5.2003. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,8 G.

9 Heving av grunnpensjon for ektepar fra 1.5.2004. Hver ektefelle mottar en grunnpensjon på 0,825 G.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet.

Tabell 7.3 Timelønnskostnader i industrien hos Norges handelspartnere. Prosentvis vekst fra året før1

199419951996199719981999200020012002200320046
Belgia31,22,91,63,42,42,50,54,64,82,22,4
Canada21,72,2-0,82,92,81,63,54,33,24,94,3
Danmark33,23,63,93,73,63,83,84,43,94,53,5
Finland34,67,82,82,63,93,54,76,84,23,93,9
Frankrike32,52,71,72,50,83,64,74,14,52,43,1
Italia31,54,66,92,9-0,41,11,92,23,32,74,9
Nederland34,32,22,42,74,23,05,04,86,53,72,3
Storbritannia35,04,44,34,24,53,74,74,13,54,24,1
Sverige34,25,46,64,44,62,64,74,63,34,72,6
Sveits23,31,53,63,63,61,51,42,51,71,92,8
Tyskland35,55,45,12,31,62,72,62,72,82,51,1
Østerrike34,2-0,22,61,32,83,71,62,73,01,50,6
Japan22,03,20,83,42,6-0,30,01,9-2,5-0,70,8
USA32,82,21,31,92,72,94,43,43,74,54,8
Spania32,92,34,12,94,03,43,65,05,35,43,2
Irland33,33,03,13,14,55,76,78,04,65,95,5
Hellas213,013,68,88,84,64,25,94,65,04,84,8
Portugal34,86,04,94,85,15,37,25,35,73,01,4
Singapore27,94,94,76,05,26,611,9-8,97,70,68,9
Sør-Korea215,09,314,26,40,510,98,18,65,38,68,1
Thailand410,611,311,411,113,75,56,84,25,36,26,7
Taiwan26,46,14,44,34,93,13,46,4-1,82,34,0
Polen538,334,227,028,717,215,43,310,19,53,53,5
Tsjekkia516,218,220,014,59,75,47,011,57,27,17,3
Ungarn523,719,723,517,219,08,215,214,311,76,08,9
Norges handels­partnere4,24,64,73,63,33,23,94,23,53,73,1
Memo: Norge, virkedagskorrigert2,93,94,14,46,26,25,15,95,24,62,9

1 For noen land og kilder er det er usikkert i hvilken grad tallene inkluderer pensjonskostnader. Tallene fra Eurostat (http://europa.eu.int/comm/eurostat/newcronos/reference/display.do?screen=welcomeref&open=/basic/shorties/euro_lm/lm_lc&language=en&product=EU_MAIN_TREE&root=EU_MAIN_TREE&scrollto=273) inkluderer slike kostnader.

2 Kilde: IMF.

3 Kilder: Fram til 1997: IMF, 1998-: Eurostat.

4 Kilde: Beregningsutvalget (hele perioden).

5 Kilder: Fram til 1996: OECD, 1997-: Eurostat.

6 Til og med 3. kvartal 2004.

Tabell 7.4 Lønnsomhetsutviklingen i Norge. Makroøkonomiske mål, prosent.1

  19941995199619971998199920002001200220032004
I) Driftsresultatandel (netto)
- Industri21,425,221,920,919,820,822,023,722,315,9
- Varehandel24,225,424,424,923,222,320,820,919,915,3..
- Hotell og restaurant12,813,013,414,414,013,813,113,116,213,9..
- Post og telekommunikasjon22,313,520,332,630,733,916,920,230,633,1..
- Forretningsmessig tjenesteyting30,830,128,529,128,229,829,131,832,833,7..
- Personlig tjenesteyting31,331,234,535,136,736,237,840,639,338,0..
II) Kapitalavkastningsrate (netto)
- Industri11,414,312,011,911,111,712,413,712,78,1
- Varehandel20,923,924,626,825,624,422,923,122,117,1..
- Hotell og restaurant7,77,78,18,88,58,68,07,810,38,9..
- Post og telekommunikasjon8,34,46,913,011,713,15,36,711,713,7..
- Forretningsmessig tjenesteyting26,324,422,323,021,622,921,323,022,320,4..
- Personlig tjenesteyting9,08,810,210,411,211,011,712,712,711,7..

1 Tallene vil kunne bli påvirket dersom det i en næring er en stor andel selvstendige.

2 Beregningsutvalgets anslag.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget.

Tabell 7.5 Brutto driftsresultatandel for utvalgte land.1 Prosent.

  19941995199619971998199920002001200220032004
Fastlands-Norge38,138,236,635,935,034,134,534,935,134,735,1
Tyskland38,338,639,140,040,540,139,339,540,140,4
Danmark39,338,938,638,436,536,537,836,836,637,0
Sverige38,039,836,936,735,935,934,532,032,232,9
USA37,137,538,338,638,037,837,337,338,4..
Handelspartnere 139,940,740,240,540,340,039,738,839,138,5
Memo: Industrien 2
Norge31,233,731,130,029,230,631,933,331,927,4
Danmark32,331,930,733,031,530,732,931,332,1..
Finland44,545,442,744,747,245,149,144,743,4..
Tyskland24,623,924,425,827,126,525,525,126,1..

1 Sammenveid med konkurranseevnevekter. På grunn av manglende data er gjennomsnittet for handelspartnerne beregnet på grunnlag av de landene det foreligger tall for. I 2002 hadde disse landene en samlet vekt på 97 prosent av handelspartnerne. I 2003 hadde denne andelen sunket til 74 prosent.

2 Manglende data gjør at det ikke er mulig å beregne brutto driftsresultatandelen for handelspartnerne samlet.

Kilde: Statistisk sentralbyrå, OECD og Beregningsutvalget.

Tabell 7.6 Bedriftsøkonomiske mål for lønnsomheten. Norge, prosent.

  199519961997199819992000200120022003
III) Driftsmargin
- Industri7,45,65,44,84,34,94,03,34,1
- Varehandel, hotell og restaurant2,92,72,61,71,92,73,0
- Samferdsel8,76,87,37,45,91,57,1
- Forretningsmessig tjenesteyting7,011,412,810,19,49,813,2
- Andre fastlandsnæringer7,76,78,48,45,87,16,9
IV) Totalrentabilitet
- Industri10,38,18,87,76,17,17,04,13,9
- Varehandel, hotell og restaurant9,08,37,14,95,97,78,1
- Samferdsel6,95,54,65,44,90,45,2
- Forretningsmessig tjenesteyting7,46,55,86,24,94,76,6
- Andre fastlandsnæringer7,17,53,84,34,8
V) Egenkapitalandel
- Industri32,434,336,337,438,935,736,042,040,9
- Varehandel, hotell og restaurant28,228,329,029,229,028,630,0
- Samferdsel41,041,640,939,036,936,639,1
- Forretningsmessig tjenesteyting40,239,138,839,436,335,734,9
- Andre fastlandsnæringer41,344,544,142,341,537,540,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Tabell 7.7 Lønnsomhetsutviklingen basert på mikroøkonomiske mål. Industrien. Norge og handelspartnere. Prosent.

  199519961997199819992000200120022003
III) Driftsmargin
- Norge7,45,65,34,84,34,94,03,34,1
- EUR-111)6,15,05,95,95,96,15,25,1..
- USA7,77,47,67,77,97,54,05,75,5
- Japan5,76,15,85,35,35,84,85,35,9
IV) Totalrentabilitet
- Norge10,38,18,87,76,17,17,04,13,9
- EUR-111)8,37,18,38,47,98,97,46,3..
- USA8,58,48,610,410,69,62,96,07,2
- Japan5,45,75,44,24,55,34,04,45,1
V) Egenkapitalandel
- Norge32,434,336,337,438,935,736,042,040,9
- EUR-111)37,037,938,138,638,738,539,140,1..
- USA37,838,838,736,936,838,137,236,438,7
- Japan33,034,535,437,037,039,038,639,541,2

1 Et uveid gjennomsnitt av 11 EU-land (Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Italia, Nederland, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike).

Kilde: Statistisk sentralbyrå og BACH.

Tabell 7.8 Beregnet årslønnsvekst1 for flere grupper. Utfyllingstabell til tabell 3.1

Arbeidere i NHO-bedrifter2:
1994-952,93,43,12,33,75,22,83,83,72,93,4
1995-964,24,23,64,24,86,03,44,53,86,03,4
1996-974,33,73,43,64,12,03,94,34,12,74,6
1997-986,25,65,36,66,45,65,35,65,74,85,6
1998-994,94,74,23,12,55,34,23,26,16,05,3
1999-004,54,53,93,94,38,14,42,96,14,34,1
2000-014,94,94,24,74,35,37,75,35,05,85,0
2001-025,65,06,14,66,14,83,45,45,24,05,5
2002-034,03,54,04,63,04,32,94,23,67,82,5
2003-043,63,64,04,63,13,63,92,54,4-4,0
1994-0455,452,550,651,151,263,050,650,459,3-52,9
Gj. sn per år4,54,34,24,24,25,04,24,24,8-4,3
Årslønn 2004kr 299 200kr 297 200kr 275 700kr 252 800kr 271 200kr 288 400kr 348 700kr 283 700kr 274 300-kr 306 500
Bygg- og anleggs- virksomhetTransport-sektorenFunksjonærer i NHO-bedrifterForretnings- og sparebanker5 Varehandel Hotell- og rest.3
ÅrI altByggevirk.I altIndustri- funk.I altEngros- handelDetalj- handelForsikring
1994-951,13,72,43,73,83,73,33,34,22,32,3
1995-964,34,55,24,34,34,75,35,04,64,34,1
1996-975,85,83,94,84,74,94,75,14,14,05,5
1997-986,96,86,46,66,86,86,25,47,16,27,3
1998-995,75,84,84,84,75,25,04,83,74,14,3
1999-005,35,54,24,64,75,44,84,94,84,43,9
2000-014,95,25,37,15,34,25,55,74,53,64,2
2001-025,35,35,45,66,16,34,74,66,25,66,0
2002-033,73,95,25,14,64,54,43,74,73,1-
2003-043,63,64,04,13,84,03,22,63,61,5-
1994-0457,563,057,963,961,062,458,455,459,046,6-
Gj. sn. per år4,65,04,75,14,95,04,74,54,73,9-
Årslønn 2004kr 321 600kr 319 900kr 274 200kr 431 000kr 435 700kr 400 900kr 335 100kr 369 800kr 285 500kr 240 500-

Tabell 7.9 

Tabell 7.8 Beregnet årslønnsvekst1 for flere grupper. Utfyllingstabell til tabell 3.1
Arbeidere i NHO-bedrifter2:           NAVO-bedrifter
  Forretningsm. tjenesteyting Staten   KommuneneHelse- foretakeneØvrige bedrifter
ÅrI altSivil ytre etat4Forretn. drift4Skole- verket9I alt
1994-952,63,13,62,72,72,8--
1995-964,04,44,53,84,14,4--
1996-974,34,34,22,14,03,9--
1997-985,96,47,66,85,85,9--
1998-995,44,72,03,14,55,0--
1999-004,54,64,74,46,04,0--
2000-014,74,23,44,37,83,5--
2001-025,25,96,44,08,26,05,35,5
2002-034,84,3--5,44,4773,8
2003-043,53,7--3,23,863,083,4
1994-0455,156,1--65,353,3--
Gj. sn. per år4,54,6--5,24,4--
Årslønn 2004kr 406 300kr 339 100--kr 357 300kr 306 0003552008kr 318 500

1 Veksttallene er per årsverk for arbeidere i NHO-bedrifter, staten, skoleverket, kommunene, hotell- og restaurantvirksomhet og NAVO-bedrifter. For de andre er de for heltidsansatte.

2 Gjelder for arbeidere med gjennomsnittlig avtalefestet normalarbeidstid, for dagarbeidere betyr dette 37,5 t/uke.

3 Omfatter månedslønte, prosentlønte og timelønte arbeidstakere. Både heltids- og deltidsansatte er med i veksttallet. Årslønnsnivået er et gjennomsnitt for fastlønte og prosentlønte.

Veksttallet fra 1996 til 1997 er justert for bedrifter som tidligere var medlemmer i Forbundet for Overnatting og Servering (FOS), og som ikke var med i statistikken for 1996. Denne gruppen utgjør 30-40 prosent i grunnlagsmaterialet og er med i veksttallet for 1997-98 og etterfølgende år.

4 Lønnsutviklingen mellom lønnsstatistikkens tellingstidspunkter. For de andre er det lagt til grunn årsgjennomsnittet.

5 Fondsmeklere i finansinstitusjoner kom med i statistikken i 1995. Disse er ikke med i veksttallet for 1994-95, men er med i beregningen for årene etter. Omfatter også forsikring fra 2003.

6 Omfatter også stillinger med hovedsakelig lokal lønnsdannelse og skoleverket.

7 Legene trakk opp lønnsveksten med om lag 2 prosentpoeng

8 Heltidsansatte

9 Tallet for skoleverket fra 2003 til 2004 er for undervisningspersonell med sentral lønnsdannelse i kommunene og ekskl. Oslo kommune. Tallet fra 2003 til 2004 er ikke sammenliknbart med tallene for tidligere år.

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 7.10 Beregnet årslønnsvekst for noen store forhandlingsområder. Heltidsansatte1

  NHO-bedrifter i industrien           NAVO-bedrifter
  Industrien i alt i NHO-bedrifterIndustri-arbeidereIndustrifunksjonærerHSH-bedrifter i varehandel2Forretnings- og sparebanker3Stats­ansatteSkoleverketKommune-ansatteHelsefore-takeneØvrige bedrifter
1994-95--3,84,03,7-----
1995-96--4,35,44,7-----
1996-97--4,74,14,9-----
1997-98--6,86,17,0-----
1998-99--4,74,95,0-----
1999-2000--4,74,54,84,66,04---
2000-2001--5,34,84,04,27,85---
2001-2002--6,15,06,26,08,16---
2002-2003--4,64,34,54,45,57---
2003-20043,54,0
1994-1999--26,727,028,0-----
Gj. sn. per år--4,94,95,1-----
1999-2003--22,419,921,0-----
Gj. sn. per år--5,24,64,9-----
Årslønn 2003, kr---306 400400 900-----

1 I beregningene av årslønn fra og med 1997 for heltidsansatte i privat sektor inngår de som har en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer i uken. Dette er i samsvar med heltidsdefinisjonen i offisiell lønnsstatistikk for privat sektor. For ansatte i HSH-bedrifter i varehandel legges imidlertid til grunn 37,5 t/uke. For ansatte i stat, skoleverk, kommune og de statlige eide helsefore­takene er heltid definert som alle med dellønnsprosent/stillingsandel på 100 prosent.

2 Omfatter varehandelsbedrifter som er medlemmer i HSH. Tallet i tabellen for 1998-99 gjelder for ansatte i identiske bedrifter, dvs. bedrifter som er med i statistikken både i 1998 og 1999. Til sammenlikning var lønnsveksten fra 1998 til 1999 varehandelen totalt 5,0 prosent, i engroshandel totalt 4,8 prosent og i detaljhandel totalt 3,7 prosent, se vedleggstabell 7.8. Lønnsveksten i HSH-området fra 1998 til 1999 var sterkt preget av at langt flere HSH-bedrifter kom med i statistikken for 1999 enn i tidligere år. På individnivå var økningen særlig stor for personer i stillingsgrupper med lønn under gjennomsnittet for HSH-bedrifter, noe som trakk lønnsveksten ned.

3 Fondsmeklere i finansinstitusjoner kom med i statistikken i 1995. Disse er ikke med i veksttallet for 1994-95, men er med i årene etter. Lønnsveksten fra 1998 til 1999 er påvirket av utbetaling i Kreditkassen fra et "ansettelsesfond" som ble bygd opp gjennom avsetninger i 1997 og 1998. Årslønnsvirkningen i 1999 utgjorde om lag prosent for hele tariffområdet. Fra og med 1997-98 er årslønnsveksten for forretnings- og sparebanker og forsikring under ett.

4 Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid trakk opp lønnsveksten med om lag 1,4 prosentpoeng.

5 Kompensasjon for endringer i særavtalen om arbeidstid trakk opp lønnsveksten med 1,8 prosentpoeng. Under hovedtariffoppgjøret i 2000 ble det avtalt at de 2 ekstra feriedagene både i 2001og 2002 tas ut i penger i stedet for redusert tilstedeværelsesplikt. Dette utgjør ett lønnstrinn eller vel 1 prosentpoeng som bidrag til lønnsveksten i 2001.

6 Skolepakke II trakk opp lønnsveksten med om lag 3 prosentpoeng

7 Skolepakke II trakk opp lønnsveksten med om lag 1 prosentpoeng

Kilde: Statistisk sentralbyrå og Beregningsutvalget

Tabell 7.11 Vekst i prosent i gjennomsnittlig årslønn1 per heltidsekvivalent2 for deltidsansatte etter næringer3 og deltidsansattes lønn som andel av heltidsansattes lønn. 1997-2003

  Andel av utvalget 2002Vekst fra året før i prosentSamlet vekst 1997-03Årslønn per 1.9/1.10 2003Lønns­andel4
  1998199920002001200220032004
I alt1006,33,34,34,07,44,3   33,4278 90082,6
Olje- og gassutvinning og bergverksdrift0,2-3,45,9-2,42,01,310,914,4399 20080,3
Industri2,97,53,38,31,65,88,23,339,8291 20090,1
Kraftforsyning0,19,1-1,16,75,414,04,845,0300 40083,8
Bygge- og anleggs­virksomhet0,54,05,53,36,76,87,91,636,2296 20094,6
Varehandel13,36,05,03,06,73,34,02,031,4239 40073,2
Hotell- og restaurantvirksomhet4,57,95,1-231 10088,6
Samferdsel4,1-2,5-1,91,76,38,73,416,2282 80085,4
Finanstjenester1,48,53,72,210,96,9-0,65,536,2312 80076,1
Eiendomsdrift, ­forretningsmessig ­tjenesteyting og ­utleievirksomhet3,2-6,012,30,411,34,18,933,7298 00074,8
Staten5,18,70,06,210,44,63,337,7297 40089,0
Undervisningspersonale i skoleverket8,78,52,29,74,411,92,245,2338 40095,5
Kommune og ­fylkeskommune39,99,90,85,03,25,42,729,9268 70093,7
Statlige sykehus­tjenester10,73,8-306 80087,9
Privat undervisning0,513,2-0,60,27,12,014,541,0331 80099,3
Helse- og sosial­tjenester3,13,25,41,65,73,610,433,6282 80097,7
Sosiale og personlige tjenester1,78,13,34,45,13,115,1 45,4301 30086,9

1 Gjennomsnittlig beregnet årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs. avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2 Omfatter deltidsansatte der deltidsansatte er regnet om til heltidsekvivalenter. Månedsfortjenesten per heltidsekvivalent for deltidsansatte er regnet ut på grunnlag av gjennomsnittlig avtalt arbeidstid per uke for de heltidsansatte, dvs. alle med avtalt arbeidstid på 33 timer per uke eller mer. Dersom gjennomsnittlig arbeidstid for heltidsansatte er 37 timer i uka, vil for eksempel en deltidsansatt som arbeider 15 timer i uka ha en vekt på 0,41 (15/37) regnet som heltidsekvivalent. Lønnen for deltidsansatte regnet per heltidsekvivalent framkommer ved å multiplisere lønnen til vedkommende deltidsansatt med 2,47 (37/15).

3 NOS Standard for næringsgrupper.

4 Deltidsansattes lønn som andel av heltidsansattes lønn.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 7.12 Arbeidsstyrken i prosent av alle personer i hver gruppe, ifølge arbeidskraftsundersøkelsen (AKU)

  Nivå   Endring fra året før i prosentpoeng
2004   20002001200220032004
I alt72,60,10,10,0-0,6-0,3
Kvinner, 16-2461,20,50,02,4-2,0-0,8
Menn, 16-2461,80,6-2,4-0,1-1,7-1,3
Kvinner, 25-5482,70,1-0,1-0,3-0,50,2
Menn, 25-5490,0-0,40,0-0,4-1,00,0
Kvinner, 55-7442,50,52,32,10,8-0,6
Menn, 55-7453,21,12,10,31,60,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 7.13 Arbeidsmarkedstall fra AETAT, tall i 1000 personer

  NivåEndring fra samme periode året før i prosent
2004 20002001200220032004jan.-feb. 20051
Registrert helt ledige91,63,10,012,617,4-1,1-4,5
Helt permitterte4,91,0-1,30,53,5-5,1
Ordinære tiltaksdeltakere17,03,1-1,4-0,85,02,6-1,3
Delvis sysselsatte42,2 -0,1-1,72,35,80,8
Tilgang ledige stillinger202,52,7
Beholdning ledige stillinger10,7    -0,4

1 Gjennomsnittet av sesongjusterte månedstall i forhold til årsgjennomsnittet for 2004.

Kilde: AETAT

Tabell 7.14 Sysselsatte ifølge nasjonalregnskapet1, 1000 personer

  Nivå   Endring fra året før
2004   20002001200220032004
I alt2302,718,415,72,3-14,14,4
Olje og utenriks sjøfart68,71,5-0,31,6-1,4-0,9
Fastlands-Norge2233,917,016,00,7-12,65,1
Industri og bergverksdrift270-13,0-15,6-5,0-13,5-8,3
Annen vareproduksjon226,6-3,3-8,1-2,50,0-1,3
Primærnæringer80,1-3,2-6,4-2,9-4,1-2,6
Elektrisitetsforsyning14,1-1,2-1,1-1,5-0,30,1
Bygge- og anleggsvirksomhet132,41,1-0,62,04,31,2
Tjenesteytende næringer ekskl. off. forvaltnin1014,420,226,86,83,711,8
Varehandel320,7-3,35,03,46,55,1
Samferdsel144,4-0,9-3,8-2,2-3,5-2,3
Annen tjenesteyting549,424,425,65,60,69,2
Offentlig forvaltningsvirksomhet722,913,112,91,3-2,82,9
Statsforvaltningen268,70,3-1,2106,7-3,46,6
Kommuneforvaltningen454,312,814,0-105,30,6-3,6

1 Nasjonalregnskapstallene (NR) avviker noe fra AKU, bl.a. ved at NR inkluderer utenlandske sjøfolk på norske skip.

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell 7.15 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og årslønn1 per 1.9/1.10 for heltidsansatte etter utdanningsgrupper3 og næring2. Kroner og prosent. 1997-2004

  Andeler4Vekst i prosent fra samme tidspunkt året førSamlet vekstÅrslønn1 1.9/1.10
  200419981999200020012002200320041997-20042004
Utdanning på grunn­skolenivå
Industri i alt126,93,23,83,75,63,03,133,2287 400
Bygge- og anleggs­virksomhet i alt1187,44,94,14,65,63,43,738,8309 700
Varehandel i alt116,33,84,55,35,32,94,937,8304 800
Finanstjenester i alt638,73,75,24,26,53,45,042,9360 800
Skoleverket i alt014,2-0,88,41,29,62,06,447,9307 700
Staten i alt727,82,84,94,44,02,23,333,2283 800
Kommune og fylkes­kommune i alt879,11,14,75,46,71,94,938,7262 800
Helseforetak10)38,21,23,213,0261 600
Utdanning på videre­gående skolenivå
Industri i alt677,34,44,04,25,73,53,637,5314 700
Bygge- og anleggs­virksomhet i alt11767,35,14,74,95,72,73,839,6315 500
Varehandel i alt706,83,75,94,34,33,73,536,9319 300
Finanstjenester i alt6557,24,14,44,26,41,64,937,7370 600
Skoleverket i alt49,12,69,45,410,33,2351,2325 300
Staten i alt7348,32,26,82,76,32,43,937,3309 100
Kommune og fylkes­kommune i alt8497,91,34,44,76,42,34,835,9275 300
Helseforetak10298,61,43,914,4278 100
Utdanning på videre­gående skolenivå herav fagutdanning5
Industri i alt297,75,14,24,55,23,73,339,0322 600
Bygge- og anleggs­virksomhet i alt11458,56,85,45,76,12,54,146,1327 100
Varehandel i alt177,75,56,35,64,14,13,242,8318 200
Finanstjenester i alt638,52,25,64,35,75,13,139,9360 700
Skoleverket i alt19,71,211,63,98,21,43,946,9339 300
Staten i alt75102,95,53,16,12,22,036,0296 700
Kommune og fylkes­kommune i alt8136,00,44,03,88,02,05,539,1328 800
Helseforetak10
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år
Industri i alt138,76,95,556,72,32,544,0435 500
Bygge- og anleggs­virksomhet i alt1185,84,74,75,27,53,42,038,3430 000
Varehandel i alt149,14,66,57,15,40,02,640,8429 900
Finanstjenester i alt6347,42,85,73,93,62,82,932,8482 700
Skoleverket i alt848,81,79,64,210,52,43,648,3362 700
Staten i alt7307,92,46,64,16,21,53,136,1340 200
Kommune og fylkes­kommune i alt8376,92,25,35,06,03,05,538,9328 800
Helseforetak10479,43,73,317,1333 400
Universitets- eller ­høgskoleutdanning, ­lengre enn 4 år
Industri i alt59,06,16,15,27,52,22,044,6544 200
Bygge- og anleggs­virksomhet i alt1120,23,16,54,45,76,40,029,2537 400
Varehandel i alt39,25,74,19,03,52,8-3,534,5505 300
Finanstjenester i alt686,91,09,30,24,62,13,831,1603 200
Skoleverket i alt127,22,59,83,99,81,93,144,5408 100
Staten i alt7327,22,75,55,46,62,33,137,8403 900
Kommune og fylkes­kommune i alt8, 967,82,23,44,85,22,64,835,0392 100
Helseforetak101710,111,70,523,6585 200

1 Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2 NOS Standard for næringsgrupper

3 NOS Standard for utdanningsgruppering

4 Andeler av utvalget i den enkelte næring

5 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting. Nye tall for 2001. Endring fra 2000 til 2001 er basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall, mens endring mellom 2001 og 2002 er basert på nye tall for 2001.

7 Eksklusive statlige sykehus fra og med veksttallet for 2002. Foreløpige tall for 2004 eksklusive forsvaret.

8 Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. veksttallet for 2002.

9 Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger til og med 2001

10 For helseforetak gjelder samlet vekst fra 2001-2004

11 Nye tall for 2003. Endring fra 2002 til 2003 basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall, mens endring mellom 2003 og 2004 er basert på nye tall for 2003.

Kilde: SSB og Beregningsutvalget

Tabell 7.16 Gjennomsnittlig lønnsvekst fra året før og årslønn1 per 1.9/1.10 for alle ansatte per heltidsekvivalent etter næring2 og utdanningsgrupper3. Kroner og prosent. 1997-2004

  An-deler4Vekst i prosent av samme tidspunkt året førSamlet vekstÅrslønn1 1.9/1.10
  200419981999200020012002200320041997-20042004
Industri i alt1007,24,74,44,26,43,83,639,7333 100
Utdanning på grunnskolenivå137,13,14,13,55,63,22,933,4285 900
Utdanning på videregående skolenivå677,34,34,24,05,71,43,734,8306 900
Av dette
Fagutdanning5277,75,14,44,35,34,03,239,3323 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år138,96,85,45,16,62,42,644,2432 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år59,35,96,05,37,52,12,244,9542 100
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning34,21,11,02,26,84,71,223,2287 900
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt111007,24,94,34,66,02,93,538,7323 600
Utdanning på grunnskolenivå97,15,04,04,55,73,63,638,5308 300
Utdanning på videregående skolenivå767,15,14,74,95,72,83,138,7300 200
Av dette
Fagutdanning5448,56,85,35,76,22,54,046,1326 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år85,44,64,75,37,43,22,337,9427 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år20,13,16,34,75,46,6-0,129,0536 700
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning66,34,01,94,15,25,81,132,0300 400
Varehandel i alt1006,94,64,65,74,83,13,337,8319 600
Utdanning på grunnskolenivå126,44,02,88,12,62,55,135,9288 000
Utdanning på videregående skolenivå716,04,54,85,24,02,93,034,6301 500
Av dette
Fagutdanning5137,56,05,86,04,24,42,942,9314 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år129,96,26,77,45,41,30,743,9411 200
Universitets- eller høyskole­utdanning, lengre enn 4 år210,86,24,38,64,43,8-4,437,9500 000
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning3-0,2-1,00,64,36,3-2,17,515,8283 400
Finanstjenester i alt61008,14,05,16,76,02,94,243,1419 200
Utdanning på grunnskolenivå38,33,14,95,67,03,35,143,7350 400
Utdanning på videregående skolenivå577,44,14,14,56,71,95,038,8364 400
Av dette
Fagutdanning539,02,35,04,76,24,63,641,2357 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år327,62,75,56,63,82,62,835,9477 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år76,90,99,37,74,01,34,039,2600 200
Statsansatte71008,52,47,34,96,53,24,243,3344 200
Utdanning på grunnskolenivå37,62,54,44,54,11,83,732,2279 300
Utdanning på videregående skolenivå358,11,76,04,45,92,33,936,4304 800
Av dette 
Fagutdanning559,72,35,54,15,92,12,236,1295 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år297,92,26,34,56,11,53,236,2337 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år317,32,35,64,36,62,33,236,1401 300
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning27,11,59,36,05,42,03,540,2353 800
Skoleverket1008,61,99,74,310,72,43,949,1363 900
Utdanning på grunnskolenivå010,70,98,33,47,42,98,950,7307 700
Utdanning på videregående skolenivå59,02,69,15,010,63,04,953,2322 700
Av dette 
Fagutdanning519,61,310,44,18,81,86,250,1339 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år848,81,79,64,310,72,33,948,9360 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år117,02,59,73,910,01,83,644,9405 500
Uoppgitt eller ingen fullført ­utdanning19,31,89,91,411,41,05,847,5326 700
Kommune- og fylkeskommune86,92,85,115,4293 000
Utdanning på grunnskolenivå7,82,04,915,3258 500
Utdanning på videregående skolenivå7,32,34,915,1273 500
Av dette  
Fagutdanning58,02,14,915,7273 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år6,22,95,215,0324 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år95,02,94,412,9388 500
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning4,03,14,812,4288 200

1 Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

2 NOS Standard for næringsgrupper

3 NOS Standard for utdanningsgruppering

4 Andeler av utvalget i den enkelte næring

5 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

6 Omfatter bank og forsikring og annen finansiell tjenesteyting. Nye tall for 2001. Endring fra 2000 til 2001 er basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall, mens endring mellom 2001 og 2002 er basert på nye tall for 2001.

7 Eksklusive statlige sykehus fra og med veksttallet for 2002. Foreløpige tall for 2004 eksklusive forsvaret.

8 Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. veksttallet for 2002.

9 Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger til og med 2001

10 For helseforetak gjelder samlet vekst fra 2001-2004

11 Nye tall for 2003. Endring fra 2002 til 2003 basert på tidligere publiserte sammenlignbare tall mens endring mellom 2003 og 2004 er basert på nye tall for 2003.

Kilde: SSB og Beregningsutvalget

Tabell 7.17 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på næring1 og utdanning2, herunder fagutdanning3. Heltidsansatte. 1997-2004

                  Årslønnmenn7 1.9/1.10Årslønn kvinner7 1.9/1.10
  1997199819992000200120022003200420042004
Industri i alt86,786,886,988,088,288,287,888,5343 100303 500
Utdanning på grunnskolenivå87,888,189,188,888,989,188,389,6294 500263 800
Utdanning på videre­gående skolenivå88,587,888,389,889,489,689,289,4321 100286 900
Av dette:
Fagutdanning391,189,691,392,492,192,390,589,8325 700292 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år80,381,882,182,283,283,883,382,5454 900375 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år83,881,779,780,682,981,481,481,3565 000459 200
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt95,091,392,294,294,793,895,497,4324 600316 300
Utdanning på grunnskolenivå92,091,190,389,192,985,985,992,3310 500286 500
Utdanning på videre­gående skolenivå95,791,192,094,293,693,493,495,5316 100302 000
Av dette:
Fagutdanning392,988,491,188,592,490,788,990,9327 400297 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år82,179,879,682,484,378,584,684,6437 700370 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år78,682,478,179,579,481,085,887,2544 300474 800
Varehandel i alt81,480,681,981,582,883,684,585,1352 400299 800
Utdanning på grunnskolenivå82,782,983,584,184,685,485,486,0317 700273 200
Utdanning på videregående skolenivå82,782,583,282,784,084,285,385,6332 800285 000
Av dette:
Fagutdanning384,784,285,486,986,085,386,287,2322 500281 200
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år74,575,377,076,775,877,878,078,4462 400362 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år79,276,982,378,781,181,086,287,3525 000458 300
Finanstjenester i alt474,474,275,275,173,173,472,973,3487 600357 400
Utdanning på grunnskolenivå82,581,682,782,781,779,477,477,4414 600321 000
Utdanning på videregående skolenivå79,879,779,980,379,278,678,778,8418 200329 500
Av dette:
Fagutdanning382,378,881,580,178,579,980,581,6388 100316 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år76,176,578,578,775,276,074,975,6529 800400 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år75,575,479,577,978,578,280,378,9639 800504 600
Statsansatte i alt589,989,689,788,688,989,288,789,9364 200327 500
Utdanning på grunnskolenivå93,292,792,992,891,692,691,794,0293 200275 500
Utdanning på videregående skolenivå90,690,290,488,289,088,587,988,4328 300290 300
Av dette:
Fagutdanning389,788,689,087,689,089,088,090,7304 200276 000
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år93,293,193,091,591,391,291,994,5349 100329 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år91,691,690,789,890,190,290,491,0418 400380 600
Skoleverket i alt93,693,794,194,094,595,495,796,4374 200360 600
Utdanning på grunnskolenivå88,089,095,998,392,493,396,6313 700303 200
Utdanning på videregående skolenivå87,388,090,389,891,091,493,192,1337 500310 900
Av dette:
Fagutdanning384,083,987,487,789,187,988,686,5348 000300 900
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år95,094,995,295,195,596,496,697,3368 600358 800
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år95,095,094,995,295,795,996,396,6413 900399 600
Kommune og fylkeskommune i alt8 (Heltidsansatte)87,987,687,387,987,692,492,892,3317 100292 800
Utdanning på grunnskolenivå93,092,892,291,992,792,792,592,1275 200253 300
Utdanning på videregående skolenivå91,292,892,992,893,392,993,593,0287 900267 600
Av dette:
Fagutdanning390,193,193,592,592,292,292,391,5285 600261 400
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år90,492,092,293,292,391,791,891,5350 000320 100
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år686,885,385,985,785,492,191,191,3406 800371 400
Kommune og fylkes­kommune i alt9 (Heltid + deltidsansatte)90,291,491,791,4313 400286 500
Utdanning på grunnskolenivå91,493,293,292,9273 500253 900
Utdanning på videregående skolenivå93,494,494,994,6285 400270 000
Av dette:
Fagutdanning394,293,994,193,4285 300266 500
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år92,092,592,691,9345 600317 700
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år91,291,790,791,3404 500369 500
Helseforetak (Heltidsansatte)76,877,775,175,1436 200327 700
Utdanning på grunnskolenivå92,392,393,192,0276 900254 800
Utdanning på videregående skolenivå90,891,891,290,3298 700269 700
Av dette:
Fagutdanning3
Universitets- eller høyskoleutdanning, til og med 4 år95,395,494,593,5351 600328 600
Universitets- eller høyskoleutdanning, lengre enn 4 år82,881,480,179,1640 400506 400

1 NOS Standard for næringsgrupper. Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997-2001), Oslo kommune(1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget

2 NOS Standard for utdanningsgruppering.

3 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

4 Nye tall for 2001.

5 Eksklusive statlige sykehus f.o.m. 2002. Tallene for 2004 er eksklusive forsvaret

6 Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger.

7 Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs. avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

8 Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. 2002.

9 Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. 2001.

Kilde: SSB og Beregningsutvalget

Tabell 7.18 Kvinners lønn som andel av menns fordelt på utdanning2, herunder fagutdanning3 og næring1. Heltidsansatte. 1997-2004

 19971998199920002001200220032004Årslønn71.9/1.10 menn 2004Årslønn7 1.9/1.10 kvinner 2004
Utdanning på grunnskolenivå
Industri i alt87,888,189,188,888,989,188,389,6294 500263 800
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt92,091,190,389,192,985,985,992,3310 500286 500
Varehandel i alt82,782,983,584,184,685,485,486,0317 700273 200
Finanstjenester i alt482,581,682,782,781,779,477,477,4414 600321 000
Skoleverket i alt88,089,095,998,392,493,396,6313 700303 200
Staten i alt593,292,792,992,891,692,691,794,0293 200275 500
Kommune og fylkeskommune i alt893,092,892,291,992,792,792,592,1275 200253 300
Helseforetak92,392,393,192,0276 900254 800
Utdanning på videregående skolenivå
Industri i alt88,587,888,389,889,489,689,289,4321 100286 900
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt95,791,192,094,293,693,493,495,5316 100302 000
Varehandel i alt82,782,583,282,784,084,285,485,6332 800285 000
Finanstjenester i alt479,879,779,980,379,278,678,778,8418 200329 500
Skoleverket i alt87,388,090,389,891,091,493,192,1337 500310 900
Staten i alt590,690,290,488,289,088,587,988,4328 300290 300
Kommune og fylkeskommune i alt891,292,892,992,893,392,993,593,0287 900267 600
Helseforetak90,891,891,290,3298 700269 700
Utdanning på videregående skolenivå herav fagutdanning
Industri i alt91,189,691,392,492,192,390,589,8325 700292 500
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt92,988,491,188,592,490,788,990,9327 400297 600
Varehandel i alt84,784,285,486,986,085,386,287,2322 500281 200
Finanstjenester i alt482,378,881,580,178,579,980,581,6388 100316 600
Skoleverket i alt84,083,987,487,789,187,988,686,5348 000300 900
Staten i alt589,788,689,087,689,089,088,090,7304 200276 000
Kommune og fylkeskommune i alt890,193,193,592,592,292,292,391,5285 600261 400
Helseforetak
Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år
Industri i alt80,381,882,182,283,283,883,382,5454 900375 500
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt82,179,879,682,484,378,584,684,6437 700370 100
Varehandel i alt74,575,377,076,775,877,878,078,4462 400362 700
Finanstjenester i alt476,176,578,578,775,276,074,975,6529 800400 400
Skoleverket i alt95,094,995,295,195,596,496,697,3368 600358 800
Staten i alt593,293,193,091,591,391,291,994,5349 100329 700
Kommune og fylkeskommune i alt890,492,092,293,292,391,791,891,5350 000320 100
Helseforetak95,395,494,593,5351 600328 600
Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år
Industri i alt83,881,779,780,682,981,481,481,3565 000459 200
Bygge- og anleggsvirksomhet i alt78,682,478,179,579,481,085,887,2544 300474 800
Varehandel i alt79,276,982,378,781,181,086,287,3525 000458 300
Finanstjenester i alt475,575,479,577,978,578,280,378,9639 800504 600
Skoleverket i alt95,095,094,995,295,795,996,396,6413 900399 600
Staten i alt591,691,690,789,890,190,290,491,0418 400380 600
Kommune og fylkeskommune i alt8,686,885,385,985,785,492,191,191,3406 800371 400
Helseforetak82,881,480,179,1640 400506 400

1 NOS Standard for næringsgrupper. Jordbruk, skogbruk, fiske, hotell og restaurantvirksomhet (1997-2001), Oslo kommune (1997-1999) og lønnet husarbeid er imidlertid ikke inkludert i statistikkgrunnlaget.

2 NOS Standard for utdanningsgruppering

3 Som fagutdannet regnes: a) alle som har fagutdanning med godkjent fagbrev eller svenneprøve i henhold til Lov om fagopplæring i arbeidslivet som fullførte utdanning i henhold til register for befolkningens høyeste utdanning (BHU), og b) alle som har bestått teknisk fagskole som høyeste fullførte utdanning i henhold til register for BHU.

4 Nye tall fra 2001.

5 Eksklusive statlige sykehus f.o.m. 2002. Tallene for 2004 er eksklusive forsvaret

6 Omfatter godtgjørelse for tariffestet utvidet arbeidstid for leger

7 Gjennomsnittlig årslønn ut fra registrert månedslønn i lønnsstatistikken per 1/9/1.10, dvs. månedslønn 1.9/1.10*12. Må ikke forveksles med årslønn for eksempel i tabell 3.1 som viser gjennomsnittlig årslønn for året. Lønnsbegrepet i denne tabellen er det samme som i tabell 3.1, dvs. avtalt lønn, uregelmessig tillegg og bonus, men eksklusiv overtid.

8 Ansatte i somatiske eller psykiatriske sykehus er ikke inkludert f.o.m. 2002.

Kilde: SSB og Beregningsutvalget

Til forsiden